facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení 7. národní výzvy v podprogramu INTER-EUREKA

24. 8. 2019
Vyhlášení 7. národní výzvy v podprogramu INTER-EUREKA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 22. srpna 2019 vyhlásilo 7. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA LTE120 pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Podpora podprogramu INTER-EUREKA je určena na rozvoj mezinárodní spolupráce u malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají zahrnuté rovněž také aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, a spolupracují s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry. Projekty mohou trvat až 48 měsíců.

V letech 2020-2022 je na výzvu alokováno 30 mil. Kč ročně. U podprogramu je stanoven limit pro přidělení podpory ve výši 4 mil. Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků ročně a ve výši 3 mil. Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně. MŠMT se podílí na spolufinancování rozpočtu schválených projektů až do výše 50 %.

Uzávěrka soutěžní lhůty je 15. října 2019. Vyhlášení výsledků proběhne do 20. dubna 2020.

Více informací naleznete zde.Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT