facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení 9. národní výzvy v podprogramu INTER-EUREKA

24. 6. 2020
Vyhlášení 9. národní výzvy v podprogramu INTER-EUREKA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 18. června 2020 vyhlásilo 9. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE121) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

Program INTER-EXCELLENCE LT a jeho podprogram INTER-EUREKA (LTE) je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

U podprogramu je stanoven limit pro přidělení podpory ve výši 4 miliony Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků ročně a ve výši 3 miliony Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně. Nejvyšší intenzita podpory může při splnění podmínek podprogramu činit až 50 % z celkových způsobilých nákladů projektu u průmyslového výzkumu a až 25 % z celkových způsobilých nákladů projektu u experimentálního vývoje. Pro velký podnik může činit účelová podpora maximálně 30 % uznaných nákladů jeho příslušné části rozpočtu projektu.

Projekty mohou mít délku až 36 měsíců. 

Uzávěrka soutěžní lhůty je 25. září 2020. Vyhlášení výsledků se očekává do 5. dubna 2021. Více informací včetně projektové dokumentace naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: MŠMT