facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Vláda v pondělí 14. srpna 2020 schválila vznik rady pro podporu strategických technologií a produktů, která by do budoucna měla řídit podporu výzkumu a vývoje, chytré investice a certifikace nebo i nákup strategických výrobků. Radu budou tvořit zástupci klíčových odvětví hospodářství, asociací, svazů a komor, ministerstev, ostatních ústředních orgánů státní správy a vybraní odborníci.

16. 9. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Evropská agentura pro Globální družicový polohový systém (GSA) zahájila soutěž MyGalileoSolution, pro evropské inovátory a podnikatele, kteří přijdou s nápady na využití navigačního systému Galileo v lokalizačních službách, jako jsou například aplikace pro chytré telefony, nositelnou elektroniku, aplikace pro správu majetku, trasování či robotiku.

15. 9. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o možnosti hledání nových obchodních a výzkumných partnerů v zahraničí prostřednictvím kooperační platformy vytvořené v rámci sítě Enterprise Europe Network.

14. 9. 2020

Technologická agentura ČR

Dne 23. října 2020 se uskuteční online konference s názvem Mentoring in Academia and Research: A Tool to improve Gender Equality in Human Resource Management.

13. 9. 2020

NKC - gender a věda

V souvislosti s ukončením členství dvou členů vědecké rady Grantové agentury České republiky vyhlašuje předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Andrej Babiš výzvu k podávání návrhů kandidátů na členky / členy vědecké rady GA ČR. Návrhy lze zaslat do 9. října 2020.

12. 9. 2020

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) dne 9. září 2020 čtvrtou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy.

11. 9. 2020

Technologická agentura ČR

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá pro veřejnost dne 15. 9. 2020 online seminář k národní databázi patentů a užitných vzorů. V průběhu semináře se účastníci seznámí s obsahem a základními funkcionalitami databáze.

10. 9. 2020

Úřad průmyslového vlastnictví

Evropská komise zveřejnila výsledky výzvy MSCA RISE 2020 (Marie Skłodowska-Curie Actions, Research and Innovation Staff Exchange). Z pozice koordinátora získala podporu pro svůj projekt Masarykova univerzita. Další tři české vysoké školy, tři ústavy Akademie věd ČR a šest českých firem se bude podílet na podpořených projektech z pozice partnera.

9. 9. 2020

Technologické centrum AV ČR

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) nabízí českým studentům možnost přihlásit se na praktickou stáž. Výzva je určena studentům ve ve všech cyklech studia, a to jak pro technické, tak humanitní obory. Zájemci se mohou hlásit do 19. října 2020.

8. 9. 2020

MŠMT

V letošním roce byla poprvé vyhlášena Filmová cena Technologické agentury ČR (TA ČR) „Za popularizaci vědy mezi mládeží“. Ocenění bylo uděleno v pátek 4. září 2020 večer na slavnostním zahájení jubilejního 60. ročníku Zlín Film Festivalu.

8. 9. 2020