facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Další novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

8. 12. 2016
Další novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

7. prosince 2016 byla poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zaslána další novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Vláda minulý týden v pátek nedoporučila poslaneckou novelu. Zamítavé stanovisko kromě některých dalších resortů vyjádřil především garant zákona, tj. sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka. Vláda ve své zamítavém stanovisku uvedla, že nesdílí názor předkladatelů, že platná úprava způsobilých nákladů „ve svém důsledku paralyzuje celý systém financování českého výzkumu a vývoje a ohrožuje čerpání Evropských strukturálních fondů“ a domnívá se, že výklad platné právní úpravy umožňuje její funkční aplikaci.

Novelu, která má přiděleno číslo sněmovního tisku 983/0, předkládá poslanec Pavel Bělobrádek. Ve zdůvodnění novely uvádí, že současné znění zákona přináší dle některých poskytovatelů a příjemců podpory výkladové
nejasnosti v definici způsobilých nákladů definovaných v § 2 odst. 2 písmenu k) a právní nejistotu při jejich aplikaci v rámci institucionální podpory definované v § 3 odst. 1 zákona. 

Komentář k důvodové zprávě si můžete přečíst na webu poslance Františka Váchy.