facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Marcela Linková: Zasedání SWG GRI - genderová rovnost, diversita a nové iniciativy

4. 10. 2020
Marcela Linková: Zasedání SWG GRI - genderová rovnost, diversita a nové iniciativy

Dne 25. 9. 2020 proběhlo sedmé zasedání Stálé pracovní skupiny pro gender ve vědě a inovacích (Standing Working Group on Gender in Research and Innovation, SWG GRI), jedné z poradních skupin Evropského výzkumného prostoru.

Důležitým bodem jednání se staly plány genderové rovnosti a institucionální změna, a to v návaznosti na oznámení týkající se povinnosti plánů genderové rovnosti pro uchazeče z řad veřejných výzkumných organizací a univerzit o podporu v novém rámcovém programu Horizont Evropa. Tento požadavek představil generální ředitel Ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise Jean-Eric Paquet v rámci sekce Get ready: a new ERA for Equality is calling na Evropských dnech pro evropský výzkum a inovace dne 22. září. SWG GRI proto ustavila pracovní skupinu, jež zmapuje implementaci plánů genderové rovnosti v členských a asociovaných státech a vydá doporučení. Dalším důležitým tématem, ke kterému byla ustavena pracovní skupina, je otázka diverzity, inklusivity a rasismu v akademickém prostředí. Pod vedením irské delegace vydá SWG GRI doporučení v této oblasti, které zatím členské státy věnovaly menší pozornost.

Jedním z bodů programu byly též nové iniciativy na úrovni členských států. Irská delegace představila nový Rámec pro souhlas na vysokoškolských institucích. Jde o opatření pro boj s genderově podmíněným násilím a sexuálním obtěžováním na vysokých školách. Dokument definuje konkrétní cíle a výstupy, které bude muset zajistit každá vysoká škola. Zaměřuje se nejen na ochranu studujících, ale i výzkumných pracovnic a pracovníků a akademiček a akademiků. Vysoké školy budou mít povinnost zavést jasný systém evidence případů a statistiky obtěžování, útoků a znásilnění budou mít povinnost reportovat Národnímu úřadu pro vysoké školství (Higher Education Authority).

Izrael představil činnost Národní rady pro podporu žen ve vědě a technologiích (National Council for the Advancement of Women in Science and Technology) a nový program Equator Measure, který zavedla Rada vysokého školství (Council of Higher Education). Cílem programu je v rámci pětiletého strategického plánu podpořit genderovou rovnost na VŠ, včetně zvýšení zastoupení žen ve vedoucích a rozhodovacích pozicích, přičemž pozornost se má stočit od vstupních indikátorů k výstupům. Institucionální rozpočet bude alokován podle míry úspěšnosti v zavádění cílů, jež si na základě prvotní analýzy nastaví samy instituce. Rada bude každý rok požadovat zprávu o plnění, včetně míry zlepšení v jednotlivých ukazatelích, a bude vydávat žebříček podle úspěšnosti jednotlivých vysokých škol.

Další zasedání SWG GRI, které se bude konat 2. prosince, se zaměří na diskusi Komunikace Komise k novému evropskému výzkumnému prostoru, která by měla být zveřejněna v nejbližších dnech. Nové politiky, strategie a iniciativy přestaví Finsko, Nizozemí, Norsko či Španělsko.

Více o činnosti SWG GRI se dozvíte na webových stránkách rakouského ERA portálu.

 

Autorka: Marcela Linková


Linkova 2019 1Marcela Linková

je vedoucí Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR a předsedkyní Stálé pracovní skupiny Výboru ERAC pro gender ve vědě a inovacích.