facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Schválen rozpočet na rok 2018

20. 12. 2017
Schválen rozpočet na rok 2018

Poslanecká sněmovna  Parlamentu ČR dne 19. prosince 2017 schválila ve třetím čtení návrh státního rozpočtu na rok 2018. Pozměňovací návrhy pro oblast vědy, výzkumu a vysokých škol nebyly přijaty. Prezident hned druhý den rozpočet podepsal.

Česká republika bude v roce 2018 hospodařit s plánovaným schodkem 50 miliard korun. Návrh zákona podpořilo ve třetím čtení 140 ze 199 přítomných poslanců, proti němu hlasovalo pouze 31 poslanců ODS a TOP 09. Celkové příjmy (1314,5 mld. Kč) a výdaje (1364,5 mld. Kč) rozpočtu se od hlasování v prvním kole již neměnily.

V rámci přesunů mezi jednotlivými kapitolami Sněmovna přidala 3,3 miliardy korun na sociální služby, jednu miliardu na podporu agropotravinářského komplexu a 300 milionů na investice do mateřských a základních škol. Návrh rozpočtu hned druhý den podepsal prezident Miloš Zeman.

Žádný ze čtyř pozměňovacích návrhů týkajících se oblasti výzkumu, vývoje a vysokých škol nakonec nebyl přijat. Poslanec Jiří Mihola navrhoval navýšení rozpočtu Akademie věd ČR o 100 milionů korun, přičemž 85 milionů mělo jít na navýšení neinvestičních prostředků pracovištím a 15 milionů na realizaci Strategie AV21. Návrh však podpořilo pouze 74 poslanců, proti bylo 89.

Dva návrhy pro tuto oblast předložil také poslanec František Vácha. První se týkal navýšení části rozpočtu ministerstva školství určené pro vysoké školy o 915 milionů Kč (pro 58, proti 91). Druhý návrh spočíval v navýšení prostředků na výzkum, vývoj a inovace o 1 miliardu Kč u pěti kapitol státního rozpočtu: vysoké školy zahrnuté pod kapitolu Mininisterstva školství, mládeže a tělovýchovy a Akademie věd ČR na straně zastřešujících orgánů výzkumných organizací a Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR a Ministerstvo zdravotnictví na straně poskytovatelů účelových prostředků na výzkum, vývoj a inovace (pro 82, proti 93).

Pozměňovací návrh Mikuláše Ferjenčíka měl zase kompenzovat snížení původně dohodnutých prostředků pro vysoké školy ze 4,5 na 3 miliardy Kč, ke kterému došlo v průběhu vyjednávání o podobě rozpočtu. Dle odůvodnění tím nejvíce utrpěli především studenti doktorských studijních programů, kteří měli slíbeno zvýšení stipendií. Návrh spočíval v navýšení rozpočtu MŠMT o 400 milionů korun právě na tyto účely, a to na úkor snížení provozních výdajů Ministerstva vnitra a jemu podřízených složek, kde Piráti spatřují značné rezervy. Pro návrh hlasovalo 63 poslanců, kromě Pirátů to byli především poslanci ODS, TOP 09, STAN a někteří křesťanští demokraté. Proti bylo 82 poslanců. Z představitelů akademického prostředí pro hlasovali například Petr Fiala, Ilona Mauritzová, Bohuslav Svoboda, František Vácha, Jiří Mihola nebo Lukáš Bartoň. Proti hlasovali Karel Rais a Ivo Vondrák. Bývalý místopředseda vlády pro oblast vědy, výzkumu a inovací Pavel Bělobrádek hlasoval také proti tomuto návrhu. Na podrobnosti hlasování se můžete podívat zde.  

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)