facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Komise pro hodnocení výsledků (KHV) Rady pro výzkum, vývoj a inovace na svém 98. zasedání konaném 18. září 2017 doporučila zahájit 3. etapu Hodnocení výzkumných organizací 2016.

20. 9. 2017

Úřad vlády

Redakce portálu Vědavýzkum.cz porovnala programy nejsilnějších politických stran z hlediska toho, co říkají o vědní politice, výzkumu a vývoji. Přinášíme pokračování s profily dalších pěti politických stran. Zajímá vás, pro koho je věda důležitá a co strany slibují?

19. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

V pondělí 18. září 2017 schválila vláda prodloužení programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Doposud bylo v rámci programu DELTA vyhlášeno pět veřejných soutěží zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

19. 9. 2017

TA ČR

Otázkou, kolik by výzkumníci dostali, kdyby vlády financovaly výzkum plošně a bez veřejných soutěží, se zabývá nejnovější studie Krista Vaesena z Eindhoven University of Technology a Joela Katzava z The University of Queensland.

17. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

Parlamentní volby se rychle blíží. Redakce portálu Vědavýzkum.cz porovnala programy nejsilnějších politických stran z hlediska toho, co říkají o vědní politice, výzkumu a vývoji. Podívejte se, pro koho je věda důležitá a co jednotlivé strany slibují.

15. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

Výzkumné organizace začínají stále více implementovat politiky genderové rovnosti do interních mechanismů svého fungování. Důvodem může být snaha zapojit se do mezinárodních grantů, získat bonifikaci v programu Horizont 2020 nebo zatraktivnit vlastní pracovní prostředí.

14. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém mimořádném zasedání dne 8. 9. 2017 doporučila vládě jmenovat tři kandidáty na členy předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR).

8. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

Na mimořádném zasedání České konference rektorů (ČKR), které se konalo dne 6. 9. 2017 vyhlásili rektoři protestní Týden pro vzdělanost. Ve svém usnesení vyjádřili rozhořčení nad postupem Vlády ČR v otázce financování veřejných vysokých škol pro následující roky.

7. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

Dne 4. září byla v Praze podepsána Memoranda o vzájemném porozumění pro nová období v programech Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů. Jedná se již o třetí prodloužení této podpory.

6. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

Estonská vláda v rámci svého předsednictví v Radě EU pověřila společnost Technopolis vypracováním studie, která by zmapovala výzkumná a inovační partnerství v Evropě. Zpráva kritizuje roztříštěnost nástrojů partnerství a navrhuje možná zlepšení a reformy.

31. 8. 2017

Vědavýzkum.cz