facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Český statistický úřad vydal novou Statistickou ročenku České republiky 2017. Celou obsáhlou kapitolu věnuje oblasti vědy, výzkumu a inovací. V prvním díle přinášíme shrnutí dat o počtu zaměstnanců, vzdělání a výši příjmů v oblasti výzkumu a vývoje.

23. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Portál UNESCO eAtlas nabízí globální přehled o počtu vědeckých pracovníků. Na prvním místě se za rok 2015 umístilo Dánsko. Česká republika měla k roku 2015 celkem 3,6 tisíc vědeckých pracovníků na jeden milion obyvatel.

16. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Situace mladých českých vědců se zdá neudržitelná. Co by se mělo změnit, aby se postavení doktorandů a mladých vědeckých pracovníků zlepšilo? Odpověď hledali účastníci konference KRECON 2017: „Mladá věda ještě žije!“, která se uskutečnila v závěru minulého týdne. Přinášíme výstupy a náměty, které vzešly z pracovních skupin.

14. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Institut profesní přípravy pořádá dne 5.prosince 2017 tradiční seminář k financování výzkumu, vývoje a inovací.

11. 11. 2017

Institut profesní přípravy

Ve středu 8. listopadu 2017 proběhlo na Úřadu vlády ČR setkání u kulatého stolu s místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem, náměstkem pro řízení Sekce VVI Arnoštem Marksem a předsedou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karlem Havlíčkem nad tématem perspektiv strategického financování vědy do roku 2024.

8. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Vláda na svém zasedání 6. listopadu 2017 jmenovala Ing. Karla Kouřila, Ph.D., FEng. z podnikatelského a inovačního centra BIC Brno novým členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Tuto změnu vládě navrhl vicepremiér vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, který Radě předsedá.

8. 11. 2017

Úřad vlády ČR

Od poloviny letošního roku je vedením seznamu výzkumných organizací pověřeno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Ke dni 31. října 2017 na něj bylo zapsáno 91 organizací, tedy pouze asi třetina počtu organizací oproti seznamu, který zveřejňovala Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

6. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Celkové výdaje na výzkum a vývoj v minulém roce dosáhly 80,1 miliard korun, což je o 8,6 miliardy méně, než v roce 2015. Pokles se projevil i ve vztahu k hrubému domácímu produktu. Hlavní příčinou byl výrazně nižší přísun peněz z Evropské unie.

1. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Podle nového šetření časopisu Nature provedeného mezi doktorandy by většina z nich ráda získala zaměstnání v akademické sféře. Skutečnost tomu ale příliš nenasvědčuje. Je to jen o málo víc pravděpodobné než stát se profesionálním fotbalistou, píše časopis.

30. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 329. zasedání v pátek 27. října 2017 iniciovala vznik Česko-německého strategického fóra, které naváže na čtyřleté aktivity úřadu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka v rámci posilování dialogu a spolupráce obou zemí ve vědeckovýzkumné oblasti.

30. 10. 2017

Úřad vlády ČR