facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Dnes, 29. 3. 2018, proběhlo zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). K hlavním probíraným tématům patřilo jednání o návrhu státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2019. Stát totiž v příštím roce české vědě přidělí téměř 36 miliard korun. Rozpočet na vědu se tak zvýší, ačkoliv méně, než se čekalo.

29. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR a Český statistický úřad pořádají dne 25. dubna 2018 odborný seminář na téma Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách - Podnikový výzkum a jeho podpora.

28. 3. 2018

Technologické centrum AV ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uspořádala dne 20. 3. 2018 již druhé konferenční setkání k implementaci nové Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory, tentokrát v Praze na půdě Univerzity Karlovy. Seznámila odbornou veřejnost s dosavadním průběhem hodnocení a sbírala podněty pro jeho další zlepšování.

21. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Přípravy investiční společnosti, která měla podporovat projekty komercializace výzkumu a vývoje a začínající inovativní firmy, trvaly několik let. V lednu jsme informovali o vyhlášení výběrového řízení na vedoucí osoby a členy jejího představenstva. Nyní to ale vypadá, že projekt, alespoň v původní podobě, spadl pod stůl.

9. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Ve středu 7. března 2018 zveřejnila Evropská komise analýzy hospodářské a sociální situace v jednotlivých členských státech Evropské unie, tzv. Country Reports. Česká republika se podle zprávy ubírá stále více směrem k ekonomice založené na znalostech. Přesto má v oblasti V&V ještě co dohánět.

8. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Univerzitou Palackého v Olomouci pořádá v březnu v Olomouci a v Praze dvě konferenční setkání k implementaci Metodiky 2017+.

7. 3. 2018

Úřad vlády

Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i. a Institut pro trh práce a zaměstnanecký výzkum IAB vás dne 11. 4. 2018 zvou k účasti na vybraných či všech akcích se společným názvem Jak lépe řídit stát: Příklad dobré praxe pro politiku zaměstnanosti.

6. 3. 2018

IDEA

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy poradního orgánu Rady – Bioetické komise Rady. Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti výzkumu, vývoje a inovací s širokým přehledem o této oblasti a o potřebách společnosti.

2. 3. 2018

Úřad vlády ČR

Institut pro demokracii a ekonomické analýzy (IDEA) zve na seminář s názvem Přístup ke chráněným individuálním údajům pro výzkumné a analytické účely, který se koná 22. března 2018 v Praze.

25. 2. 2018

IDEA

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se dne 22. února 2018 sešla na svém 333. zasedání, třetím pod vedením premiéra Andreje Babiše. Projednala systém daňových odpočtů na výzkum a vývoj i situaci kolem výzkumných center.

22. 2. 2018

Vědavýzkum.cz