facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila dne 21. března 2017 konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2015.

22. 3. 2017

Vědavýzkum.cz

MAFRA EVENTS ve spolupráci s obchodními partnery a odbornou veřejností pořádá 20. 4. 2017 diskusní setkání, které se zaměří na neutěšnou míru byrokracie ve vědě a výzkumu a pokusí se najít odpověď na otázku Proč nebudeme mít nobelistu?

21. 3. 2017

Vědavýzkum.cz

Na konci minulého týdne předložil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek dlouho očekávané paragrafové znění návrhu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací do mezirezortního připomínkového řízení.

20. 3. 2017

Vědavýzkum.cz

Evropská komise vydala obecnou zprávu o aktivitách v roce 2016, která shrnuje důležité události, iniciativy a rozhodnutí. Jak EU pokročila v plnění priorit, které si vytyčila? A jakého pokroku dosáhla v oblasti výzkumu, vývoje a inovací?

17. 3. 2017

Vědavýzkum.cz

Sekretariát evropského programu COST každoročně analyzuje účast členských států na svých aktivitách se zaměřením na participaci v jeho stěžejních nástrojích. Z provedené analýzy vyplývá, že účast české vědecké komunity je velmi významná.

14. 3. 2017

MŠMT

Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovací zve na další termín semináře IS VaVaI 2.0 k aplikaci VaVeR (editační rozhraní), který se bude tematicky vztahovat k práci s aplikací VaVeR a vkládání dat do systému IS VaVaI 2.0.

10. 3. 2017

Úřad vlády

Komise pro hodnocení výsledků (KHV) Rady pro výzkum, vývoj a inovace doporučila zveřejnit opravený výpočet Hodnocení výzkumných organizací 2015 ve verzi 2017-03-07.

8. 3. 2017

Úřad vlády

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo podmínky pro odevzdání dat do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací 2.0 (IS VaVaI 2.0) pro výzkumné organizace a pro ostatní příjemce státní podpory. Termín pro ukončení předávání dat od příjemců stanovuje MŠMT na 19. 5. 2017 pro výsledky výzkumných organizací a na 31. 8. 2017 pro výsledky nevýzkumných organizací.

27. 2. 2017

MŠMT

Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace zve na dva semináře IS VaVaI 2.0, které se budou vztahovat k práci s aplikací VaVeR. Aplikace je určena pro uživatele, kteří připravují vkládací či změnové dávky pro Centrální evidenci projektů (CEP) a Rejstřík informací o výsledcích (RIV).

16. 2. 2017

Úřad vlády

Kvalita vysokého školství bývá posuzována počtem institucí terciárního vzdělávání, především univerzit, jejich umístěním v kvalitativních žebříčcích nebo úrovní výdajů na činnost vysokých škol. Tyto ukazatele svědčí o vyspělosti státu a jsou jedním ze základních předpokladů pro konkurenceschopnost jeho ekonomiky. Jaké jsou současné zdroje financování českých veřejných vysokých škol, jaká je pozice Česka v mezinárodním srovnání a jak financovat vysoké školy po skončení evropských dotací?

16. 2. 2017

Vlastimil Růžička, Vladimír Majer