facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Od poloviny letošního roku je vedením seznamu výzkumných organizací pověřeno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Ke dni 31. října 2017 na něj bylo zapsáno 91 organizací, tedy pouze asi třetina počtu organizací oproti seznamu, který zveřejňovala Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

6. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Celkové výdaje na výzkum a vývoj v minulém roce dosáhly 80,1 miliard korun, což je o 8,6 miliardy méně, než v roce 2015. Pokles se projevil i ve vztahu k hrubému domácímu produktu. Hlavní příčinou byl výrazně nižší přísun peněz z Evropské unie.

1. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Podle nového šetření časopisu Nature provedeného mezi doktorandy by většina z nich ráda získala zaměstnání v akademické sféře. Skutečnost tomu ale příliš nenasvědčuje. Je to jen o málo víc pravděpodobné než stát se profesionálním fotbalistou, píše časopis.

30. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 329. zasedání v pátek 27. října 2017 iniciovala vznik Česko-německého strategického fóra, které naváže na čtyřleté aktivity úřadu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka v rámci posilování dialogu a spolupráce obou zemí ve vědeckovýzkumné oblasti.

30. 10. 2017

Úřad vlády ČR

Kdo je největší investor do firemního výzkumu a vývoje a koho v inovacích nejvíce ohrožuje ekonomický protekcionismus? Na to se ptá nová studie vypracovaná společností PricewaterhouseCoopers (PwC). Zkoumala první tisícovku největších investorů do firemního výzkumu mezi lety 2011 - 2017.

27. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Více než polovina studentů doktorské studium nikdy nedokončí. I ti úspěšní navíc často studují velmi dlouho – průměrná doba úspěšného studia je téměř pět a půl roku a jen 7 % doktorandek a doktorandů absolvuje v řádném termínu. Přestože mezi jednotlivými univerzitami a fakultami existují v úspěšnosti doktorandů nezanedbatelné rozdíly, nízká úspěšnost studia je problémem všech oborů.

23. 10. 2017

Šimon Stiburek

Akademický senát Univerzity Karlovy dnes navrhnul do funkce rektora pro další čtyřleté období Tomáše Zimu. Také na dalších vysokých školách a ústavech Akademie věd ČR probíhají volby nového vedení. V poměrně krátké době se tak může významně obměnit management českých výzkumných organizací ve veřejném sektoru.

20. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Evropská komise zveřejnila zprávu expertní skupiny SFR I (Horizon 2020 Experts Group on Strategic Foresight for R&I Policy) o významu foresightu v evropské politice výzkumu, vývoje a inovací, zejména při přípravě nového rámcového programu.

19. 10. 2017

TC AV ČR

Program ZÉTA je prvním, kde Technologická agentura ČR (TA ČR) bonifikuje dobrou politiku lidských zdrojů a rovné příležitosti mužů a žen na pracovišti. Těm nejlépe hodnoceným uchazečům a držitelům HR Award přiznává 30 % paušálu v podpořených projektech.

18. 10. 2017

TA ČR

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se ve středu 11. října 2017 setkal s vicepremiérem pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem, aby s ním bilancoval výsledky vlády v oblasti vědy a výzkumu. Během schůzky v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze také hodnotili uplynulé čtyři roky koaliční spolupráce.

12. 10. 2017

Úřad vlády ČR