facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Výdaje ze zahraničních zdrojů výrazně poklesly. Český systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) trápí také málo aplikovaných výsledků nebo genderová nevyváženost. Výdaje určené pro tuto oblast ale rostou a české výzkumné infrastruktury mají velký potenciál. K takovým závěrům došlo hodnocení roku 2016 zpracované Úřadem vlády.

16. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministr školství Robert Plaga chce podmínkám doktorského studia věnovat větší pozornost. Již před týdnem jsme avizovali, že v novém rozpisu rozpočtu pro vysoké školy došlo k plošnému navýšení částky určené na doktorandská stipendia. Kolik nakonec doktorand dostane, je na rozhodnutí jednotlivých škol. Ministr dnes vyzval vysoké školy, aby aktivizovaly i své dodatečné zdroje.

12. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

O zkušenostech s řízením lidských zdrojů na výzkumném pracovišti, o možnosti přenosu některých osvědčených postupů z firemní praxe a nesmírné trpělivosti, která však přinesla své úspěchy, hovořila Marijke Lein, personální ředitelka ve Vlamish Institute of Biotechnology (VIB) na konferenci Institucionální management ve vědě. Ta se v brněnském CEITECu Masarykovy univerzity na začátku února věnovala personální politice v oblasti VaV a hodnocení kvality výzkumu v České republice.

12. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Jak by se měl hodnotit výzkum? Jaká jeho dimenze by měla být chráněna a jaké rozdíly je třeba zohledňovat? Leidenský manifest popisující 10 principů, jež v rámci rozvoje vědy a jejího vztahu ke společnosti doporučuje dodržovat, je nyní dostupný i v české verzi.

9. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

V úterý 6. února 2018 se v brněnském CEITEC MU uskutečnila konference s názvem Institucionální management ve vědě. Hlavním tématem byla personální politika v oblasti VaV a hodnocení kvality výzkumu v České republice.

7. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Za tři roky fungování programu Horizont 2020 (H2020) se podařilo snížit průměrný čas realizace podpory projektů, přilákat do programu nové žadatele nebo dosáhnout pětinového podílu malých a středních podniků na celkovém financování. Které státy nejvíce využívají program Horizont 2020? A jak je na tom Česká republika?

5. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo rozpis rozpočtu pro vysoké školy na rok 2018, z něhož je patrný zejména nárůst částky určené na stipendia studentů doktorských studijních programů o více než 400 milionů korun. Podle původního návrhu přitom doktorandi měli dostat navíc až jednu miliardu.

3. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

V pátek 2. února 2018 proběhlo ve Strakově akademii druhé jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše. Hlavními tématy byl Plán činnosti Rady na rok 2018, financování vědy, výzkumu a inovací ze státního rozpočtu v letech 2019-2021 a průběh zavádění takzvané Metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+.

2. 2. 2018

Úřad vlády

Vláda Andreje Babiše na svém jednání dne 31. ledna 2018 odvolala Arnošta Markse z pozice člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a na jeho místo jmenovala Vladimíra Maříka, který je významným vědcem v oblasti aplikovaného výzkumu a všeobecně uznávaným odborníkem v oboru umělé inteligence.

1. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Výsledky ročního šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) potvrdily nejen pokles výdajů na oblast výzkumu a vývoje (VaV), ale zaznamenaly i mírné snížení počtu zaměstnanců a pracovišť. Data navíc poskytla zajímavé mezinárodní srovnání.

29. 1. 2018

Vědavýzkum.cz