facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém zasedání 27. dubna 2017 schválila definitivní návrh výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací na rok 2018 v objemu 36,2 miliardy korun. To je o 1,2 miliardy korun více proti původnímu střednědobému výhledu. Přijatý návrh státního rozpočtu předloží vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek vládě.

29. 4. 2017

Úřad vlády ČR

Na nedávném společném semináři Technologického centra AV ČR a Českého statistického úřadu upozornil Michal Pazour, vedoucí Oddělení strategických studií TC AV, na problém nejednotné metodiky výkazu počtu výzkumných pracovníků v ČR. Rozdíly mezi výkazy publikovanými v šetřeních ČSÚ a údaji ve výročních zprávách jednotlivých typů výzkumných organizací jsou dosti značné.

25. 4. 2017

Vědavýzkum.cz

Evropská komise vydala shrnutí výsledků foresightové studie budoucích scénářů evropské politiky VaVaI po roce 2030, tedy tématu probíhajícího projektu BOHEMIA - Beyond the Horizon: Foresight in Support of the Preparation of the European Union's Future Policies in Research and Innovation.

24. 4. 2017

CZELO

V pátek 21. dubna 2017 pořádalo Technologické centrum Akademie věd ČR (TC AV) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (ČSÚ) seminář Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách.

22. 4. 2017

Vědavýzkum.cz

Ve vyjádření vydaném komisařem EU pro vědu, výzkum a inovace Carlosem Moedasem týkající se novely maďarského zákona o vysokých školách jsou vyjádřeny obavy, zda nový předpis není v rozporu s evropskou svobodou vědeckého bádání a společnými hodnotami otevřenosti vědy a výzkumu.

11. 4. 2017

Vědavýzkum.cz

V roce 2015 směřoval do soukromých podniků nejnižší podíl veřejných zdrojů určených k financování VaV za posledních 11 let. Celková výše nepřímé (daňové) veřejné podpory se však meziročně zvýšila o 11,5 %.

5. 4. 2017

Vědavýzkum.cz

V souvislosti s končícím funkčním obdobím tří členů předsednictva Technologické agentury České republiky (TA ČR) vyhlašuje místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace výzvu k podávání návrhů na tři nové členy předsednictva TA ČR.

4. 4. 2017

Úřad vlády

Podle závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nepodporovala Grantová agentura České republiky (GA ČR) v letech 2011-2015 oblasti výzkumu s největším potenciálem pro praktické využití a větší propojení základního a aplikovaného výzkumu. Chybovala prý i ve veřejných soutěžích pro grantové projekty. Reakce GA ČR: Sledujeme kvalitu výsledků základního výzkumu, nepřísluší nám určovat vědní politiku!

3. 4. 2017

Vědavýzkum.cz

Od 21. března 2017 jsou známy konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací za rok 2015. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nyní provedlo přepočet výše institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v r. 2017 podle výsledků tohoto hodnocení a stanovilo výši 2. splátky.

3. 4. 2017

MŠMT

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) dnes schválila návrh výdajů státního rozpočtu pro vědu na rok 2018 ve výši 36 mld. Kč, což je o 3 miliardy více, než má rekordní rozpočet pro letošní rok. Počítá s navýšením institucionálního financování Akademie věd, vysokých škol i větší podporou mezinárodní spolupráce.

31. 3. 2017

Vědavýzkum.cz