facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Podle závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nepodporovala Grantová agentura České republiky (GA ČR) v letech 2011-2015 oblasti výzkumu s největším potenciálem pro praktické využití a větší propojení základního a aplikovaného výzkumu. Chybovala prý i ve veřejných soutěžích pro grantové projekty. Reakce GA ČR: Sledujeme kvalitu výsledků základního výzkumu, nepřísluší nám určovat vědní politiku!

3. 4. 2017

Vědavýzkum.cz

Od 21. března 2017 jsou známy konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací za rok 2015. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nyní provedlo přepočet výše institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v r. 2017 podle výsledků tohoto hodnocení a stanovilo výši 2. splátky.

3. 4. 2017

MŠMT

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) dnes schválila návrh výdajů státního rozpočtu pro vědu na rok 2018 ve výši 36 mld. Kč, což je o 3 miliardy více, než má rekordní rozpočet pro letošní rok. Počítá s navýšením institucionálního financování Akademie věd, vysokých škol i větší podporou mezinárodní spolupráce.

31. 3. 2017

Vědavýzkum.cz

Evropská komise (EK) publikovala přehledovou studii, v níž se snaží zdůvodnit veřejné investice do výzkumu a inovací a kvantifikovat jejich dopady. Veřejné výdaje do VaI podle EK podporují ekonomický rozvoj, růst produktivity a zaměstnanosti.

29. 3. 2017

Vědavýzkum.cz

Předsedové vlád Visegrádské skupiny se dne 28. března 2017 sešli ve Varšavě. Podepsali společné prohlášení ohledně vzájemné spolupráce zemí v oblasti inovací a digitální agendy.

29. 3. 2017

Úřad vlády

Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila dne 21. března 2017 konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2015.

22. 3. 2017

Vědavýzkum.cz

MAFRA EVENTS ve spolupráci s obchodními partnery a odbornou veřejností pořádá 20. 4. 2017 diskusní setkání, které se zaměří na neutěšnou míru byrokracie ve vědě a výzkumu a pokusí se najít odpověď na otázku Proč nebudeme mít nobelistu?

21. 3. 2017

Vědavýzkum.cz

Na konci minulého týdne předložil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek dlouho očekávané paragrafové znění návrhu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací do mezirezortního připomínkového řízení.

20. 3. 2017

Vědavýzkum.cz

Evropská komise vydala obecnou zprávu o aktivitách v roce 2016, která shrnuje důležité události, iniciativy a rozhodnutí. Jak EU pokročila v plnění priorit, které si vytyčila? A jakého pokroku dosáhla v oblasti výzkumu, vývoje a inovací?

17. 3. 2017

Vědavýzkum.cz

Sekretariát evropského programu COST každoročně analyzuje účast členských států na svých aktivitách se zaměřením na participaci v jeho stěžejních nástrojích. Z provedené analýzy vyplývá, že účast české vědecké komunity je velmi významná.

14. 3. 2017

MŠMT