facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zobrazení položek podle značky: transfer v Česku

Dne 25. ledna proběhla v Národní technické knihovně prezentace reformy transferu znalostí. Klíčovou změnu v přenosu vědeckých poznatků do praxe v úvodu, který předcházel sérii panelových diskusí s představiteli nejen akademického světa a byznysu, prezentovala Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Úvodního slova se ujal premiér Petr Fiala.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje

Čestnou Cenu Inovace roku 2023 získal volejbalový míč navržený na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Tuto prestižní soutěž vyhlašuje pravidelně od roku 1996 Asociace inovačního podnikání České republiky.

Označeno v

Klání těch nejzajímavějších českých vědeckovýzkumných projektů pomáhá přenášet objevy a nápady do praxe. Ty nejlepší vybírá odborná porota složená ze zástupců vědeckovýzkumných institucí i investorů. Kromě samotného nápadu hodnotí také komerční potenciál každého projektu. Letos uspěly: elektrická akupunktura, chemické světlušky a ventil do raket.

Národní akce Transfera Technology Day již počtvrté propojuje českou vědy s byznysovou komunitou. Pokud se akce, která probíhá právě dnes 21. 11. 2023, nemůžete účastnit fyzicky, můžete sledovat přímý přenos z konference.

Program rozvoje aplikací a komercializace AV ČR, podporující uplatnění znalostí a technologií, odstartoval do druhého kola. PRAK je určen vědeckým pracovníkům a může významně usnadnit cestu výsledků výzkumu do praxe. Termín pro podání návrhů na zařazení do programu byl stanoven na 15.12. V případě, že žadatel uspěje, bude mu poskytnuto financování pro první pololetí roku 2024.

Zpět do rubriky Granty a dotace

Většina výzkumníků je zvyklá propagovat svůj výzkum v rámci vědecké komunity. Díky tomu získávají reference a citace, které jsou jedním z důležitých parametrů v hodnocení kvality výzkumu. Mnoho výzkumníků již pochopilo, že nestačí propagovat své články jen na konferencích a v časopisech, a snaží se přitáhnout pozornost ostatních vědců i pomocí sociálních sítí, blogpostů, vědeckých podcastů, success stories apod.

Zpět do rubriky Názory a komentáře

Jak pomoci prolnutí akademické a komerční sféry a dosáhnout přechodu výsledků výzkumu a inovativních technologií do praxe? Krátká videa natočená vědkyní Sarou Polak a zakladatelem společnosti UNICO Vojtěchem Kadlecem přinášejí stručné odpovědi a jasné návrhy řešení.

Spolek Transfera.cz sdružuje subjekty, které pomáhají vědeckým poznatkům a objevům nalézt svoje místo v běžném životě. Na členské schůzi 21. března si členové spolku zvolili svoje zástupce na další čtyři roky. Předsednictví obhájila dosavadní předsedkyně Eva Janouškovcová. 

Zpět do rubriky Z domova

Účelná likvidace odpadního PLA je dosud nevyřešeným technologickým problémem. Výhodou výrobků z PLA proti tradičním plastům měla být jejich biologická degradabilita. To ale bohužel často v praxi nefunguje. Jak tedy tento produkt recyklovat a zpracovat? Řešení nachází vědkyně a vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR.

Potřebujete zlepšit výstupní kontrolu bodových svarů? Institut Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) Západočeské univerzity v Plzni ví, jak na to. Nová technologie umožňuje rychlou, bezkontaktní a komplexní kontrolu. Využití najde především v průmyslové výrobě, například v oblasti automotive.

Strana 1 z 4