facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zobrazení položek podle značky: RVVI

Dne 12. dubna 2024 proběhlo ve Strakově akademii zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se zaměřilo nejen na návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na období 2025+.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje
Označeno v

V pátek 22. března 2024 proběhlo ve Strakově akademii pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně Helena Langšádlová. Členové RVVI mj. vyslechli informaci o přípravě státního rozpočtu na vědu a výzkum pro rok 2025 a schválili stanoviska k programům účelové podpory MZd a MPO, ke koncepci MZe a k aktualizaci Metodického rámce mezinárodního hodnocení velkých výzkumných infrastruktur.

Označeno v

Daňové odpočty na výzkum a vývoj (VaV) jsou klíčovým nástrojem podpory výzkumných a vývojových aktivit v podnikovém sektoru, a to včetně spolupráce s univerzitami a dalšími výzkumnými organizacemi. V poslední době jsou však daňové odpočty považovány ze strany firem za nejisté a formálně a administrativně nepřívětivé.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje

Dnes se ve Strakově akademii uskutečnilo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), na kterém byl zvolen nový člen a projednány další došlé nominace.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje
Označeno v

V pátek 26. ledna 2024 se v prostorách Strakovy akademie konalo další pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Mezi hlavními body projednali členové RVVI Návrh na jmenování členky/člena předsednictva Technologické agentury ČR, přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum na období 2025+ nebo nové podmínky nominací na Cenu vlády nadanému studentovi za úspěchy ve výzkumu.

Označeno v

Dne 25. ledna proběhla v Národní technické knihovně prezentace reformy transferu znalostí. Klíčovou změnu v přenosu vědeckých poznatků do praxe v úvodu, který předcházel sérii panelových diskusí s představiteli nejen akademického světa a byznysu, prezentovala Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Úvodního slova se ujal premiér Petr Fiala.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje

V pátek 15. prosince 2023 se v prostorách Strakovy akademie uskutečnilo poslední z pravidelných zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v tomto kalendářním roce. Mezi hlavními body jednání byly mj. dva programy aplikovaného výzkumu Ministerstva obrany České republiky „Zdokonalení – na podporu rozvoje obranného pilíře NATO a EU“ a program na podporu obranného průmyslu „PRODEF“.

Označeno v

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů kandidátů na členy Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů. Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti výzkumu, vývoje a inovací s širokým přehledem o této oblasti a o potřebách společnosti.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje
Označeno v

V pátek 24. listopadu 2023 se v prostorách Strakovy akademie uskutečnilo další z pravidelných zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně Helena Langšádlová.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů. Odborné panely jsou odbornými poradními orgány Rady pro výzkum, vývoj a inovace, ustavenými podle § 35 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje
Označeno v
Strana 1 z 26