facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zobrazení položek podle značky: RVVI

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uspořádala ve spolupráci s Masarykovou univerzitou po vynucené dvouleté pauze další konferenční setkání k Implementaci METODIKY 2017+. Zjistěte, jaké jsou aktuální novinky v této oblasti. K dispozici je i záznam z celé konference.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje
Označeno v

V souvislosti s končícím prvním funkčním obdobím člena předsednictva a předsedy Technologické agentury České republiky, vyhlašuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva a předsedkyni / předsedu Technologické agentury České republiky.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje
Označeno v

S Helenou Langšádlovou, ministryní pro vědu, výzkum a inovace, jsme si povídali o plánech v oblasti popularizace vědy, velkých výzkumných infrastruktur, byrokracie, ale i o potřebě efektivnějšího přerozdělování finančních prostředků v oblasti vědy a výzkumu.

Zpět do rubriky Rozhovory a profily

Vláda České republiky řadí podporu vědy, výzkumu a inovací ke svým jednoznačným prioritám. V prosinci 2021 se tak svého úřadu ujala ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, která byla jmenována i předsedkyní Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Označeno v

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová a ministr školství Petr Gazdík v úterý 8. března vyzvali v dopisech adresovaných Akademii věd ČR, Asociaci výzkumných organizací, Konferenci rektorů a Radě vysokých škol k podpoře vědeckých pracovnic a pracovníků přicházejících z Ukrajiny.

Označeno v

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na devět členů poradního orgánu Rady – Bioetické komise.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje
Označeno v

V pátek 25. února se ve Strakově akademii konalo pravidelné zasedání RVVI. Pod vedením ministryně pro vědu, výzkum a inovace, která je zároveň předsedkyní RVVI, patřily k hlavním bodům jednání informace k vládnímu návrhu rozpočtu na vědu na rok 2022 a o proběhlých jednáních k návrhu výdajů na období 2023+, Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK).

Označeno v

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová byla včera jmenována předsedkyní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), o čemž ministryně informovala na svém Twitteru.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje
Označeno v

Rut Bízková, bývalá ministryně životního prostředí, bývalá předsedkyně Technologické agentury ČR a v současnosti členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace, je přední odbornicí na management výzkumu a problematiku inovací. Jak vidí vývoj české společnosti? A co podle ní představuje největší výzvu v řízení podpory výzkumu a vývoje?

Zpět do rubriky Rozhovory a profily
Označeno v

V pátek 17. prosince proběhlo ve Strakově akademii závěrečné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v tomto kalendářním roce. K hlavním bodům jednání patřily podpora vědy a výzkumu z Národního plánu obnovy, Metodika hodnocení 2017+ a Problematika výzkumu v oblasti energetiky a jaderné fúze Tokamak (COMPASS - U). RVVI dále mj. projednala materiál Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2020.

Označeno v