facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zobrazení položek podle značky: RVVI

V pátek 24. června 2022 se ve Strakově akademii konalo zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřily návrhy na jmenování do předsednictva Technologické agentury ČR a do předsednictva a vědecké rady Grantové agentury ČR.

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 se konala Konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR. Zde vzniklo také nové společné prohlášení ministryně pro vědu, výzkum a inovace, Akademie věd ČR a Ministerstva životního prostředí a sada doporučení, která reaguje na současnou klimatickou změnu.

Zpět do rubriky Z domova
Označeno v

Vláda České republiky dne 15. 6. 2022 schválila jako nového člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace Jana Latu, současného rektora Ostravské univerzity. Do funkce bude oficiálně jmenován s účinností od 15. 8. 2022.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje
Označeno v

Předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje výzvu k podávání návrhů kandidátů a kandidátek na udělení Ceny předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2022.

Zpět do rubriky Granty a dotace
Označeno v

Chystaná novelizace zákona o financování vědy a výzkumu by měla zlepšit podmínky a podpořit rozvoj transferu technologií, tedy přenosu vědeckovýzkumných poznatků do praxe. S tímto úvodem vystoupila v Praze ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová na Kulatém stolu k transferu znalostí a technologií, který se konal ve čtvrtek 9. 6. 2022. Transfer podle ní může významně podpořit velký potenciál české vědy.

V pátek 20. května 2022 se ve Strakově akademii konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřily rámec nového zákona o podpoře VaVaI, Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2023, nebo Návrh na jmenování členů a předsedy Komise pro hodnocení.

Označeno v

V pátek 29. dubna 2022 se ve Strakově akademii uskutečnilo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřily podpora výzkumu a úspěšnost v resortních programech, účast v rámcových programech EU, nebo výzkum v oblasti energetiky. Dále byla projednána výzva k podání návrhů na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022, či principy alokace institucionální podpory dle Metodiky hodnocení 2017+.

Označeno v

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy poradního orgánu Rady – Bioetické komise.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje
Označeno v

V úterý 12. dubna 2022 se ve Strakově akademii konalo mimořádné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Členové Rady zde projednávali rozpočet na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI).

Označeno v

Rada pro výzkum, vývoj a inovace, vyhlašuje v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na jednoho členku / člena předsednictva Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“).

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje
Označeno v