facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zobrazení položek podle značky: RVVI

V pátek 28. dubna 2023 se konalo ve Strakově akademii pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřila opět příprava návrhu o státním rozpočtu na VaVaI na období 2024+, a dále harmonogram výzev OP TAK nebo Koncepce obranného aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 2023 až 2029.

Označeno v

Zvýšení konkurenceschopnosti Česka, podpora vědy, inovační agenda, ale také plnění programového prohlášení v oblasti vědy, výzkumu a inovací. To byla hlavní témata bilanční návštěvy předsedy vlády ČR Petra Fialy u ministryně Heleny Langšádlové.

V pátek 31. března 2023 proběhlo ve Strakově akademii další z pravidelných zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová. Začátek zasedání byl věnován společnému jednání RVVI s poskytovateli podpory na výzkum, vývoj a inovace.

Označeno v

Rada pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně zve na konferenci Implementace METODIKY 2017+. Na výroční konferenci po pátém roce hodnocení podle Metodiky 2017+ budou představeny novinky v bibliometrické analýze a hodnocení vybraných výsledků pro hodnocení v roce 2023.

Zpět do rubriky Akce

Předsedkyně RVVI a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová minulý týden prezentovala nový dokument Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice v roce 2021 a jejich srovnaní se zahraničím. Podívali jsme se na obsáhlý dokument podrobněji a přinášíme některé jeho základní informace a závěry.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje
Označeno v

V pátek 24. února 2023 se ve Strakově akademii konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová. Na program jednání byly zařazeny např. informace o přípravě návrhu státního rozpočtu na vědu a výzkum na období 2024+ nebo informace o začlenění ELI Beamlines do ELI ERIC.

Ve čtvrtek 16. února 2023 se poprvé sešel nový neformální poradní orgán ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové, složený z mladých talentovaných vědkyň a vědců, inovátorek a inovátorů. Cílem skupiny je přinést pohled mladých výzkumnic a výzkumníků do českého systému vědy, výzkumu a inovací.

Označeno v

V pátek 27. ledna 2023 se v sídle vlády ČR uskutečnilo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřila volba laureátky či laureáta Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2022.

Označeno v

S Pavlem Baranem jsme se sešli nedlouho po skončení jeho osmiletého mandátu ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace. Jeho zájem ovlivňovat a posouvat věci kolem sebe správným směrem z něj svého času udělal „prvního mužesystému české vědy a výzkumu.

Označeno v

V pátek 16. prosince 2022 se v sídle vlády ČR za účasti ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady Heleny Langšádlové uskutečnilo 385. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Rada mj. otevřela diskusi k materiálu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021.