facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zobrazení položek podle značky: TAČR

České grantové agentury začaly v posledních letech brát zřetel na nerovné příležitosti pro ženy – matky ve vědě, a ve svých grantech, zejména těch pro mladé vědce, začaly nabízet možnosti, jak skloubit vědu a rodičovství. Jak si mezi sebou stojí jednotlivé české agentury v genderové politice? V prvním díle se podíváme na GA ČR a TA ČR.

Zpět do rubriky Granty a dotace
Označeno v

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 24. 4. 2024 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2.

Zpět do rubriky Granty a dotace

Daňové odpočty na výzkum a vývoj (VaV) jsou klíčovým nástrojem podpory výzkumných a vývojových aktivit v podnikovém sektoru, a to včetně spolupráce s univerzitami a dalšími výzkumnými organizacemi. V poslední době jsou však daňové odpočty považovány ze strany firem za nejisté a formálně a administrativně nepřívětivé.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje

Telemedicína je v Česku na vzestupu, a to především díky mnoha výhodám, které přináší. Patří mezi ně například nižší náklady, zlepšení přístupu k zdravotní péči a rychlejší diagnostika. Jedním z úspěšných příkladů telemedicínské technologie je systém JOSEPH umožňující kvalitnější diagnostiku onemocnění srdce za pomoci umělé inteligence.

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 17. ledna 2024 šestou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Programu SIGMA – DC1, Podpora komercializace VaVal+.

Zpět do rubriky Granty a dotace
Označeno v

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu Ministerstva dopravy, vyhlášené dne 26. dubna 2023. Uchazeči podali do veřejné soutěže 170 návrhů projektů, z nichž postoupilo 164 návrhů projektů do hodnocení. Následně TA ČR 20 z nich podpořila.

Zpět do rubriky Granty a dotace
Označeno v

Technologická agentura ČR již popáté vyhlašuje společně se Zlín Film Festivalem nominace na Filmovou cenu TA ČR „Za popularizaci vědy mezi mládeží”. Soutěž je určená pro žáky základních škol. Zájemci mohou své krátké snímky (do 5 min) na téma „Vynálezy pro lepší život” posílat až do 1. 4. 2024.

Zpět do rubriky Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 6. prosince 2023 pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 5, Průřezová podpora v opatření Dlouhodobé výzkumné záměry a Řešení aktuálních potřeb VaVaI.

Zpět do rubriky Granty a dotace
Označeno v

Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) informuje o přípravě 7. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, Začínající výzkumníci / výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „Program SIGMA – DC2”).

Zpět do rubriky Granty a dotace
Označeno v

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky desáté veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje – TREND, vyhlášené dne 5. dubna 2023. 

Zpět do rubriky Granty a dotace
Označeno v
Strana 1 z 47