facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zobrazení položek podle značky: RVVI

Pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá premiér Andrej Babiš, proběhlo 5. března 2021 opět formou videokonference. Členové RVVI projednávali zejména stav příprav hospodářské strategie (Národní plán obnovy) a východiska přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na rok 2022 pro oblast VaVaI.

Označeno v

Na jednání vlády dne 8. února 2021 byla schválena nominace molekulárního biologa a držitele prestižního ocenění Česká hlava Václava Hořejšího na člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje
Označeno v

Úřad vlády vypracoval každoroční Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím. Vyplývá z ní, že přestože výdaje na výzkum a vývoj v Česku i v roce 2019 nadále rostly, v českém výzkumném prostředí přetrvávají některé neduhy. Mimo jiné stále trvá genderová nevyváženost ve všech sektorech výzkumu.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje
Označeno v

První zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá premiér Andrej Babiš, se v roce 2021 uskutečnilo 29. ledna formou videokonference. Rada volila z řad svých členů předsedu Komise pro hodnocení výzkumných organizací, a taktéž doplnila volbou své předsednictvo. Pokračuje vyjednávání Národního plánu obnovy.

Označeno v

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém pravidelném zasedání dne 29. ledna 2021 zvolila na uvolněnou pozici prvního místopředsedy RVVI Pavla Barana. Řadovým místopředsedou se stal nově Vladimír Mařík. V další volbě byl na předsedu Komise pro hodnocení výzkumných organizací (KHV) navržen ekonom Štěpán Jurajda.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje

Poslední pravidelné zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v roce 2020 se uskutečnilo 18. prosince, opět distančně formou videokonference. K hlavním bodům jednání patřily podpora vědy a výzkumu v rámci Národního plánu obnovy, Implementace Metodiky 2017+ nebo Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím. Rada také volila z řad svých členů předsedy Bioetické komise a Komise pro problematiku klimatu.

Označeno v

S koncem letošního roku odchází z funkce prvního místopředsedy a zároveň člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace Petr Dvořák. K této příležitostí vám přínášíme velký bilanční rozhovor. Proč se rozhodl z Rady odejít? Co se během jeho funkce podařilo zlepšit a na čem naopak ještě Rada musí zapracovat? Na tyto a další otázky odpovídá Petr Dvořák v rozhovoru pro portál Vědavýzkum.cz.

Zpět do rubriky Rozhovory a profily
Označeno v

V pokračování rozhovoru Lukáše Kačeny s členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace a poradkyní premiéra Rut Bízkovou o Národní politice výzkumu, vývoje a inovací se dočtete, co očekává od plánovaného posílení institucionálního financování, kdo skutečně koordinuje a řídí vědní politiku v Česku, a jak se daří komunikovat ji s veřejností.

Zpět do rubriky Rozhovory a profily

Pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se uskutečnilo v pátek 27. listopadu 2020 formou videokonference. K hlavním bodům jednání patřily podpora vědy a výzkumu v rámci Národního plánu obnovy, výchozí návrh výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum na léta 2022-2024 a Národní RIS3 strategie na období 2021-2027. Jednání se účastnili nově jmenovaní členové Rady Marián Hajdúch a Jiří Holoubek.

Označeno v

Vláda na svém jednání v pondělí 16. listopadu schválila návrh na jmenování dvou nových členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Jsou jimi Marián Hajdúch, který je ředitelem Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje
Označeno v