facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zobrazení položek podle značky: RVVI

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů na člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací a členy Odborných panelů.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje
Označeno v

V pátek 26. listopadu proběhlo ve Strakově akademii pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). K hlavním bodům jednání patřily Program SIGMA na podporu aplikovaného výzkumu, Návrh rozpočtových opatření ke komponentě 5.2 Národního plánu obnovy, Implementace Metodiky hodnocení 2017+ a tzv. juniorské granty v gesci Grantové agentury ČR.

Označeno v

Ve středu 27. října proběhlo ve Strakově akademii další z pravidelných zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). K hlavním bodům jednání patřily Národní plán obnovy, Implementace Metodiky hodnocení 2017+ a výsledky mezinárodního hodnocení velkých výzkumných infrastruktur.

Označeno v

Nemůžeme si dovolit plýtvat – nejen s hmotnými zdroji, ale ani s potenciálem lidí, ve výzkumu zejména. Potenciál je v různých oborech jiný, jedno je však zřejmé ze statistiky a mezinárodního srovnání: Plýtváme potenciálem mladých výzkumných pracovníků, zejména potenciálem žen, speciálně pak mladých výzkumných pracovnic. Říká členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace Rut Bízková v rozhovoru.

Zpět do rubriky Rozhovory a profily
Označeno v

V pátek 1. října 2021 proběhlo ve Strakově akademii pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). K hlavním bodům jednání patřily Návrh na jmenování člena předsednictva a předsedy Grantové agentury ČR, Implementace Metodiky hodnocení 2017+ a Velké výzkumné infrastruktury.

Označeno v

Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) je udělována význačným osobnostem za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Premiér Andrej Babiš, který je zároveň předsedou vládní RVVI, předal toto významné ocenění Františku Koukolíkovi během slavnostního ceremoniálu ve středu 15. září 2021 v Lichtenštejnském paláci v Praze. Slavnostního aktu se účastnili přední zástupci akademické obce, hosté z vedení Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy a další.

Označeno v

V pátek 3. září se opět po letní pauze konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které proběhlo prezenčně ve Strakově akademii. K hlavním bodům jednání patřily návrh výdajů státního rozpočtu na vědu na období 2022+, volba kandidáta či kandidátky na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2021 a také oznámení letošního laureáta Ceny předsedy RVVI.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje
Označeno v

Ministerstvo financí předkládá aktuálně na jednání vlády návrh zákona o státním rozpočtu na období 2022+. Po intenzívních jednáních, která vedl premiér Andrej Babiš s úsilím zajistit dostatečné financování české vědy a výzkumu, došlo v materiálu Ministerstva financí k významnému posunu.

Označeno v

Na Českém vysokém učení technickém v Praze se 25. srpna 2021 konal workshop k hodnocení aplikovaného výzkumu podle Metodiky 2017+. Jaké jsou dosavadní závěry a zkušenosti s hodnocením aplikovaného výzkumu? Praktickou stránku hodnocení a aktuální doporučení představili pracovníci Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR.

Zpět do rubriky Z domova

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) si Vás dovoluje pozvat na workshop Hodnocení aplikovaného výzkumu podle METODIKY 2017+ zaměřený na technický aplikovaný výzkum, který se uskuteční ve středu 25. 8. 2021 na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Zpět do rubriky Akce
Označeno v