facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zobrazení položek podle značky: RVVI

V pátek 30. září 2022 se ve Strakově akademii konalo zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřily volby do předsednictva Rady, energetický výzkum a Návrh na podporu velkých výzkumných infrastruktur na léta 2023–2027.

Označeno v

Vláda České republiky dne 14. 9. 2022 na svém jednání schválila návrh na jmenování osm nových členek a členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Zasednou zde například výzkumnice a výzkumníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity či expert z firmy Škoda Auto.

Označeno v

Bude doktorské studium uznáno jako pracovní praxe? A jaké další změny se plánují v oblasti výzkumu, vývoje a inovací? Na tyto otázky pro portál Vědavýzkum.cz odpovídala Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Zpět do rubriky Rozhovory a profily

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů na jednoho člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací z oblasti technických/aplikovaných věd a jednoho člena z oblasti přírodních věd. Návrhy je možné podávat do 5. října 2022.

Označeno v

Hodnocení v pátém roce fungování Metodiky 2017 je realizováno v souladu s Metodikou 2017+ a M17+ Příručkou. Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 381. zasedání schválila výstupy z hodnocení Modulu 1 – Hodnocení vybraných výsledků. Nyní jsou dostupné.

Označeno v

V pátek 2. září 2022 se ve Strakově akademii konalo zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). K hlavním bodům jednání patřily návrhy na jmenování členů a předsedy výzkumné rady Technologické agentury ČR spolu s návrhem laureáta Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022. RVVI se seznámila s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2023+ ze strany Ministerstva financí.

Označeno v

Co si myslí čtenáři a čtenářky našeho portálu o fungování vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace? Jsou s její prací spokojeni? A pokud ne – co je potřeba podle nich zlepšit? Podívejte se na výsledky srpnové ankety čtenářů, která se právě na roli RVVI v české vědní politice zaměřila.

Zpět do rubriky Anketa čtenářů
Označeno v

Portál Vědavýzkum.cz vyhlašuje nový díl pravidelného seriálu Anketa čtenářů. Další vydání se tentokrát zaměří na fungování Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), klíčového orgánu české vědní politiky. Napište nám svůj názor na fungování RVVI a na to, jak podle Vás reprezentuje zájmy českých vědců a vědkyň.

Zpět do rubriky Anketa čtenářů
Označeno v

Webový Atlas české vědy, výzkumu a inovací, speed-dating vědců a novinářů či Cena vlády pro nadaného studenta za rok 2022. To jsou jen některé z aktivit, které uvádí Strategie rozvoje publicity a komunikace vědy, výzkumu a inovací, schválená Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na jejím červnovém zasedání.

Označeno v

Je jedním ze tří ministrů školství, kteří v novodobé historii České republiky ve své funkci vydrželi celé jedno funkční období. Roberta Plagy jsme se v exkluzivním rozhovoru pro portál Vědavýzkum.cz ptali na autonomii vysokých škol, fungování Rady pro výzkum, vývoj a inovaci i na reflexi jeho působení na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Zpět do rubriky Rozhovory a profily
Označeno v