facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zobrazení položek podle značky: RVVI

V pátek 27. října 2023 proběhlo v prostorách Strakovy akademie pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová. Kromě jména letošního laureáta ceny za popularizaci výzkumu, jímž se stal biochemik Jan Konvalinka, si členové RVVI vyslechli např. informaci k programu Dioscuri, schválili stanovisko k programu Ministerstva obrany PRODEF a seznámili se s novou strukturou připravované „Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2022“.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová, se sešla v pondělí 9. října 2023 v Hrzánském paláci ke společnému jednání se svým Mezinárodním poradním orgánem (Mezinárodní rada). K hlavním bodům zasedání patřily doporučení zahraničních expertů týkající se českých agentur financujících výzkum nebo přehled aktuálního vývoje vědní politiky v České republice.

Zpět do rubriky Politika výzkumu a vývoje
Označeno v

Ve středu 27. září 2023 se v prostorách Strakovy akademie konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Členové RVVI byli mimo jiné seznámeni s aktuálním návrhem výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum na roky 2024–2026, s návrhem nového zákona o podpoře výzkumu a vývoje nebo s návrhem pořadí výzkumných témat veřejné soutěže v rámci programu SIGMA.

Označeno v

Hodnocení v šestém roce fungování Metodiky 2017+ je realizováno v souladu s Metodikou 2017+ a M17+ Příručkou. Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 392. zasedání dne 1. září 2023 schválila výstupy z hodnocení v Modulu 1 – Hodnocení vybraných výsledků. Jedná se o oborové zprávy a zprávy pro VO Odbornými panely s využitím externího peer review.

Označeno v

V pátek 1. září 2023 se uskutečnilo v prostorách Strakovy akademie pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. V prvním zářijovém týdnu členové RVVI tradičně rozhodují o návrhu laureáta či laureátky na udělení Národní ceny vlády Česká hlava.

Označeno v

V pátek 30. června 2023 proběhlo v prostorách Strakovy akademie pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). K hlavním bodům jednání patřila příprava zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí, členové RVVI dále diskutovali například návrh změny podmínek národního spolufinancování pro žadatele v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová předala ve čtvrtek 8. června v Hrzánském paláci v Praze Cenu vlády nadanému studentovi. Cena vlády je nově udělována studentce či studentovi střední nebo vysoké školy, kteří projevili mimořádný talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci. Laureátkou za rok 2022 se stala studentka Vysokého učení technického v Brně Barbora Šmahlíková.

Zpět do rubriky Z domova
Označeno v

V pátek 26. května 2023 se uskutečnilo ve Strakově akademii další z pravidelných zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které vedl první místopředseda Jiří Homola. Mezi hlavními body jednání členové RVVI projednali Zprávu o naplňování Strategie rovnosti žen a mužů do roku 2030 a materiál Aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR.

Označeno v

Rada pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Univerzitou Pardubice si Vás dovolují pozvat na další konferenci Implementace METODIKY 2017+. Konferenční setkání po pátém roce hodnocení podle Metodiky 2017+, na kterém budou diskutována specifika a úskalí hodnocení v humanitních a sociálních vědách, proběhne 15. června 2023 v Pardubicích.

Zpět do rubriky Akce

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje, ve spolupráci se společností Česká hlava PROJEKT z.ú., výzvu k podávání návrhů kandidátek a kandidátů na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2023. Výzva byla prodloužena do 14. července.

Zpět do rubriky Granty a dotace
Označeno v