facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak hodnotíte RVVI? Napište nám svůj názor

4. 8. 2022
Jak hodnotíte RVVI? Napište nám svůj názor

Portál Vědavýzkum.cz vyhlašuje nový díl pravidelného seriálu Anketa čtenářů. Další vydání se tentokrát zaměří na fungování Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), klíčového orgánu české vědní politiky. Napište nám svůj názor na fungování RVVI a na to, jak podle Vás reprezentuje zájmy českých vědců a vědkyň.

scott graham OQMZwNd3ThU unsplash

Třetí téma – RVVI a její fungování

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) je odborným a poradním orgánem vlády České republiky, který byl zřízen zákonem č. 130/2002 Sb.

Do jejích kompetencí patří mimo jiné každoroční příprava rozpočtu na oblast výzkumu, vývoje a inovací a schvalování programů účelové podpory nebo příprava Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů. Při plnění úkolů, který jí vymezuje zákon, Rada pro výzkum, vývoj a inovace spolupracuje s ústředními správními úřady a institucemi zabývajícími se výzkumem a vývojem.

RVVI dále navrhuje členy předsednictva a předsedu Grantové agentury České republikyTechnologické agentury České republiky, zpracovává priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR a plní další úkoly a povinnosti stanovené zákonem 130/2002 Sb.

Rada má 17 členů včetně předsedy a místopředsedů. Aktuálně v čele rady stojí Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Dalšími členy předsednictva jsou Pavel Baran, Štěpán JurajdaVladimír Mařík.

RVVI také ustavila několik vlastních poradních orgánů. Patří mezi ně Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů, Bioetická komise, Mezinárodní rada, Poradní orgán pro oblast společenských a humanitních věd, Komise pro problematiku klimatu a Odborné panely a Odborný orgán hodnotitelů.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace se také aktivně podílí na tvorbě strategických dokumentů ČR v oblasti politiky výzkumu, vývoje a inovací. Mezi takové aktuální dokumenty patří například Inovační strategie České republiky 2019–2030 nebo Národní politika výzkumu, vývoje a inovace České republiky 2021+.

Jaký je Váš názor?

RVVI plní významnou úlohu na poli české vědní politiky. Nyní máte možnost se k jejímu fungování vyjádřit prostřednictvím následujících otázek:

Jaký je Váš názor na fungování RVVI? Jste s ním spokojeni, a pokud ano z jakého důvodu? Pokud ne – co by se podle Vás mělo změnit? Reprezentuje RVVI podle Vás zájmy českých vědců a vědkyň adekvátním způsobem?

Jak to funguje?

Své názory a příspěvky nám můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře do 21. 8. 2022. My následně v redakci ze zaslaných odpovědí vytvoříme krátké shrnutí a zveřejníme výběr těch nejzajímavějších komentářů v článku na portálu Vědavýzkum.cz.

Zároveň, prosím, berte na vědomí, že v případě potřeby budou příspěvky před zveřejněním procházet editací, zejména za účelem gramatické a stylistické správnosti. V případě nutnosti bude redakce delší příspěvky či komentáře zkracovat tak, aby vždy byla zachována maximální jasnost a přesnost sdělení.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)


Přečtěte si první vydání pravidelné Ankety čtenářů na téma rodičovství a věda, ve kterém vědci a vědkyně sdíleli své zkušenosti s kombinováním vědeckého povolání a rodičovctví. Další vydání ankety se zase zaměřilo na otázku spravedlivého odměňování pracovnic a pracovníků ve vědě. Názory našich čtenářů si můžete přečíst zdezde.