facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rada vlády trvá na svém návrhu rozpočtu na vědu pro rok 2022

30. 6. 2021
Rada vlády trvá na svém návrhu rozpočtu na vědu pro rok 2022

Červnové zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se konalo v pátek 25. června 2021 ve Strakově akademii. K hlavním bodům jednání patřily opětovně návrh výdajů státního rozpočtu na vědu na rok 2022, Inovační strategie ČR 2019-2030 a podpora výzkumu a vývoje z Národního plánu obnovy, a dále volba členů předsednictva Technologické agentury ČR.

V úvodu zasedání se členové Rady obrátili s výzvou na výzkumné organizace, kolegyně a kolegy působící ve výzkumu, aby zvážili svoji podporu a připojili se k projevům solidarity a sbírkám vyhlášeným na pomoc postiženým oblastem jižní Moravy, které zasáhly ve čtvrtek 24. června 2021 ničivé bouře a tornádo.

V prvém bodu jednání členové RVVI přijali na vědomí usnesení vlády ze dne 7. června 2021 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2022 s výhledem (návrh výdajů státního rozpočtu jako celku) spolu s usnesením usnesení vlády č. 524 o návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) na rok 2022 se střednědobým výhledem na léta 2023 a 2024.

RVVI nadále trvá na návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI předloženém vládě, který byl schválen na 368. zasedání Rady dne 28. května 2021 (ve výši 39,4 mld. Kč na rok 2022), a v této souvislosti se obrací se svého předsedu a premiéra Andreje Babiše a místopředsedu Rady, vicepremiéra a zpravodaje pro výdaje státního rozpočtu na VaVaI Karla Havlíčka s žádostí o projednání návrhu výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum předloženého Radou s místopředsedkyní vlády a ministryní financí Alenou Schillerovou – s cílem navýšit prostředky na vědu na adekvátní úroveň ve smyslu návrhu Rady, resp. oprávněných požadavků resortů systému VaVaI. Rada opakovaně zdůrazňuje klíčový význam výzkumu, vývoje a inovací pro rozvoj České republiky, obzvláště po pandemii COVID-19.

Ministerstvo financí nyní zapracovalo do návrhu státního rozpočtu svůj návrh výdajů na VaVaI v letech 2022–2024 v roční výši pouze 36,1 mld. Kč, což je oproti finálnímu návrhu schválenému Radou v roce 2022 o 3,25 mld. Kč méně, v roce 2024 již o 5,06 mld. Kč méně.

Ve standardním bodu k podpoře vědy a výzkumu v rámci Národního plánu obnovy schválila RVVI stanovisko k implementačnímu programu EXCELES, doplněný o programovou prioritu neurodegenerativních onemocnění, v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které je odpovědné za komponentu 5.1 plánu „Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví“. Program EXCELES bude hrazen z prostředků Evropské unie v rámci Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF) pro Národní plán obnovy. Finální podoba financování z Národního plánu obnovy bude známa až po schválení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu v září 2021.

Na základě výsledků tajné volby doporučila RVVI vládě jmenovat z 12 kandidátů tři členy předsednictva Technologické agentury ČR. Jsou jimi RNDr. Jiří Očadlík, doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. a Ing. Jiří Plešek, CSc., který byl navržen pro druhé funkční období.

RVVI dále schválila text Výzvy k přihlašování vybraných výsledků do hodnocení v Modulu 1 podle Metodiky hodnocení 2017+, který bude následně vyvěšen na stránkách www.vyzkum.cz.

Rada schválila stanoviska k materiálům „Koncepce činnosti Grantové agentury České republiky 2021+“ a "Návrh skupiny grantových projektů Grantové projekty orientovaného základního výzkumu“. Také schválila vypořádání připomínek k operačnímu programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Členové RVVI byli zároveň informováni o aktuálních úkolech a prioritách vědecké diplomacie České republiky. V současnosti působí specializovaní vědečtí diplomaté na misích v Izraeli, USA a při České ekonomické a kulturní kanceláři v Tchaj-peji. Ve Stálém zastoupení ČR při Evropské unii dále v Bruselu působí vědecká tajemnice pro výzkum a vesmír.

 

Zdroj: RVVI


Přečtěte si také rozhovor s Pavlem Baranem a Vladimírem Maříkem věnovaný aktuálnímu dění kolem rozopočtu na VaV.