facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Cenu Milady Paulové obdrží jazykovědkyně Marie Čechová

15. 11. 2019
Cenu Milady Paulové obdrží jazykovědkyně Marie Čechová

Cenu Milady Paulové za rok 2019 obdrží bohemistka a emeritní profesorka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marie Čechová za celoživotní přínos v oblasti jazykovědy. Cenu uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.

Marie Čechová

Cena je určena významným vědeckým osobnostem za jejich přínos k rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Ocenění je každým rokem udělováno v jiném oboru. Letos byla zvolena oblast jazykovědy.

Jako univerzitní profesorka přednášela Marie Čechová během své profesní dráhy především teorii spisovného jazyka a jazykové kultury, morfologii, stylistiku a didaktiku češtiny, vedla i semináře frazeologické či stylistické. Její pedagogická činnost byla vždy provázena vlastní odbornou vědeckou činností. Dokázala kolem sebe soustředit významné odborníky z různých oblastí bohemistiky (Vlastimil Styblík, Alois Jedlička, František Daneš, Jan Chloupek, Marie Krčmová, Josef Hrbáček, Miloš Dokulil, Karel Hausenblas…) a jako vedoucí autorských kolektivů spoluvytvořila zásadní bohemistické odborné práce trvalé hodnoty.

„Neopominutelná je také její organizátorská činnost. Zaslouženého respektu si Marie Čechová vydobyla jako vedoucí katedry českého a slovenského jazyka na FF UK, kterou vykonávala v nelehkých normalizačních časech. V roce 1985 převzala po J. Jelínkovi funkci vedoucí redaktorky časopisu Český jazyk a literatura, kterou vykonává dosud. Je nepochybně její zásluhou, že časopis vychází do dnešních dnů. V roce 1972 založila spolu s K. Olivou Olympiádu z českého jazyka a dodnes je své olympiádě věrná,“ uvádí děkan pedagogické fakulty UJEP Jiří Škoda v návrhu na udělení Ceny Marii Čechové.

Předání ceny se uskuteční 27. listopadu 2019 ve Valdštejnském paláci v sídle Senátu Parlamentu České republiky.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: UJEP a MŠMT