facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Do Heyrovského ústavu přibyl díky grantu ERA Chairs špičkový odborník a jeho přístroje

17. 12. 2019
Do Heyrovského ústavu přibyl díky grantu ERA Chairs špičkový odborník a jeho přístroje

Do Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR se v rámci pozice ERA Chairs přesouvá významný odborník na nanokatalýzu, Štefan Vajda a přiváží s sebou také své unikátní přístroje. Kvůli nim bylo dokonce nutné vybourat okno a stěnu laboratoře ve třetím patře budovy ústavu.

Jerab web 122 of 124

Štefan Vajda, jeden z průkopníků nového oboru zvaného nanokatalýza, tyto přístroje vyvinul a sestavil za svého působení v USA. Nyní je s sebou přivezl do Prahy, aby zde rozvinul výzkum katalytických vlastností kovových částic o rozměrech pod jeden nanometr.

Do Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Štefan Vajda přichází díky tomu, že toto pracoviště loni získalo významný evropský grant ERA Chairs. Umožnit má danému pracovišti přilákat vynikající odborníky, kteří pomohou rozvinout příslušnou výzkumnou oblast na světovou úroveň. S využitím 2,5 milionů eur z tohoto grantu tak může vzniknout nové oddělení nanokatalýzy. Štefan Vajda vyhrál v náročné konkurenci vědců z různých zemí světa výběrové řízení na pozici jeho vedoucího. Zkoumat bude katalytické vlastnosti kovových částic menších než jeden nanometr a jejich souborů, tzv. klastrů.

Právě kovové částice menší než jeden nanometr mohou mít unikátní katalytické vlastnosti. Mimo jiné dokážou výrazně urychlit chemické reakce. Badatelé však v současnosti usilují především o to, aby jejich katalyzátory měly vysokou selektivitu. „Katalyzátorové částice sestavujeme atom po atomu – některé mohou obsahovat dva atomy, jiné deset nebo dvacet. Také můžeme volit složení (jestli budou z atomů jednoho kovu nebo dvou) a poměr částic,“ objasňuje Vajda. Tímto způsobem mohou vědci velice přesně kontrolovat chemické vlastnosti svých nanokatalyzátorů.

O tom, že dostat výše zmíněné přístroje na místo určení nebylo jednoduché, se přesvědčíte ve videu:

 

 

ERA Chairs také v Plzni a v Brně

Cílem projektů ERA Chairs je přivést na univerzity a výzkumné instituce vynikající vědce, které mají svým působením v zemích s menším vědeckým výkonem přispět k rozvoji výzkumu na daném pracovišti. Toho se tyto projekty snaží dosáhnout jak přítomností špičkového výzkumníka na dané instituci, tak strukturálními změnami na pracovišti, které takový grant obdrží.

V Čechách se ho zatím podařilo získat třem institucím. Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR se tímto způsobem obdržel prostředky právě na rozvoj laboratoře nanokatalýzy. Podporu získalo také Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni, která díky grantu zřídí novou výzkumnou Laboratoř translační genomiky nádorových onemocnění. Finanční prostředky získalo také centrum RECETOX Masarykovy univerzity, které se díky tomu rozhodlo založit centrum zaměřené na environmentální epidemiologii, bioinformatiku a biostatistiku.

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: ÚFCH AV ČR