facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Francouzské velvyslanectví rozdalo vědecké ceny za rok 2023

23. 6. 2023
Francouzské velvyslanectví rozdalo vědecké ceny za rok 2023

Tento čtvrtek 22. června 2023 byly v Buquoyském paláci předány vědecké ceny udělované Velvyslanectvím Francie v České republice za podpory partnerů. Akci předsedal Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii a francouzský velvyslanec Alexis Dutertre.

20230623FRspolecna

Soutěže se zúčastnilo celkem 68 uchazečů, které nominovaly vysoké školy nebo výzkumné ústavy na základě kvality jejich vědeckých prací v rámci doktorského studia. O výsledcích rozhodovalo 7 komisí složených ze 43 českých a francouzských profesorů a vědců. Ocenění získalo 24 uchazečů.

Velvyslanectví ve spolupráci s partnerskými organizacemi udělilo celkem 24 cen v následujících kategoriích:

 • Chemie – Cena Jean-Marie Lehna – Nadační fond IOCB Tech a Česká společnost chemická
 • Medicína – Cena Alberta Schweitzera – Servier
 • Farmacie – Cena Sanofi – Sanofi
 • Jaderné vědy výzkum– Cena Henriho Becquerela – EDF
 • Počítačové vědy a informatika – Cena Josepha Fouriera – Atos a IT4Innovations
 • Výzkum životního prostředí a klimatu – Cena „Make Our Planet Great Again” – BNP Paribas
 • Společenské a humanitní vědy – Cena Jacquese Derridy – Michal Martinko a CEFRES

Vítězové v každé kategorii obdrželi od partnerských organizací finanční odměnu. Výherci první a druhé ceny obdrží od Velvyslanectví stipendium ve výši 1 700 EUR, které jim umožní uskutečnit měsíční výzkumný pobyt ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru. Mezi 24 cenami byly uděleny tři speciální ceny, a to v oblasti chemie od České společnosti chemické, v oblasti počítačových věd a informatiky od IT4Innovations a v oblasti společenských a humanitních věd od CEFRESu (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách).

Velvyslanectví Francie v České republice podporuje prostřednictvím vědeckých cen nadějné mladé vědce již od roku 1994, váží si jejich práce a poskytuje jim příležitost budovat si síť kontaktů také v zahraničí. Povzbuzuje je tak k vědecké kariéře a zároveň pomáhá posilovat spolupráci mezi Francií a Českou republikou v daných oborech.

Seznam laureátů vědeckých cen udělovaných Velvyslanectvím Francie v České republice za rok 2023

Cena Jean-Marie Lehna za chemii
 • 1. místo – Jakub Štoček, ÚOCHB AV ČR, Intermolecular interactions studied by NMR spectroscopy and advanced quantum chemical calculations
 • 2. místo – Vojtěch Dočekal, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Development of catalytic systems suitable for the enantioselective synthesis of heterocycles
 • 3. místo – Adam Jaroš, ÚOCHB AV ČR, Endohedral fullerenes: From exotic chemical bonding to molecular Electronics
 • speciální cena České společnosti chemické – Ondřej Veselý, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Synthesis of novel zeolite materials and their application in catalysis

20230623FRlehn

Cena Alberta Schweitzera za medicínu
 • 1. místo – Jan Mizner, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Pacing-Induced Cardiomyopathy
 • 2. místo – Aneta Skotnicová, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, The genetics of hematopoiesis disruption
 • 3. místo – Sabina Oreská, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Atherosclerosis and cardiovascular risk in chosen rheumatic diseases

20230623FRSchweitzer

Cena Sanofi za farmacii
 • 1. místo – Markéta Klíčová, Technická univerzita v Liberci, Development of novel nanofibrous materials for medicine
 • 2. místo – Thuy Linh Nguyen, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Advances in the discovery and testing of anthelmintics
 • 3. místo – Michaela Přibíková, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Study of proinflammatory cytokines in autoimmune diseases

20230623FRSanofi

Cena Henriho Becquerela za jaderný výzkum
 • 1. místo – Jana Matoušková, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze, Neutron Imaging at Very Low Power Research Reactors
 • 2. místo – Kateřina Děcká, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze, Synthesis of scintillating metamaterials based on cesium lead halide nanoparticles
 • 3. místo – Denisa Kubániová, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Magnetic nanoparticles of iron oxides for medicine

20230623FRBecquerel

Cena Josepha Fouriera za informatiku
 • 1. místo – Lukáš Picek, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, AI-Based Species Identification in the Wild
 • 2. místo – Ladislav Mošner, Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, Far-Field Speaker Verification Incorporating Multi-channel Processing
 • 3. místo – Jiří Matyáš, Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, Applications of Formal Methods in Approximate Computing
 • speciální cena IT4Innovations – Pavol Ulbrich, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Modern visual approaches in scalable large molecular datasets and dynamics

20230623FRFourier

Cena Make Our Planet Great Again za výzkum životního prostředí a klimatu
 • 1. místo – Dominik Andreides, Fakulta technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické, Biological conversion of carbon monoxide and hydrogen to methane in anaerobic digestion
 • 2. místo – Tereza Červená, Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR, Application of 3D tissue models of lung epithelium to study toxic effects of air pollutants and engineered nanoparticles
 • 3. místo – Zuzana Procházková, Fakulta matematicko-fyzikální Univerzity Karlovy, Revisiting influence of internal gravity waves on the atmosphere based on their resolved effects

20230623FRKlima

Cena Jacquese Derridy za společenské a humanitní vědy
 • 1. místo – Anna Altová, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Lifestyle risk factors of cancer
 • 2. místo – Filip Kinnert, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, Wholeness As a Basic Assumption for Understanding of Meaning Provided by Architectural Language
 • 3. místo – Lukáš Novák, Cyrilometodějská teologická fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Social emotions and social cognition: brain and behavioral correlates

20230623FRDerrida

Cena CEFRES
 • Martin Šorm, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Conflicting Popular Culture – Populism and Public History. Vlastimil Vondruška and the Instrumentalization of the Middle Ages

20230623FRCEFRES

 

Foto: Eva Kořínková

Zdroj: Velvyslanectví Francie v Praze