facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Krajský soud odmítl žalobu týkající se zřízení vysokoškolského ústavu CATRIN

30. 9. 2020
Krajský soud odmítl žalobu týkající se zřízení vysokoškolského ústavu CATRIN

Olomoucký krajský soud odmítl správní žalobu podanou orgány Přírodovědecké fakulty UP proti rozhodnutí Akademického senátu UP o zřízení vysokoškolského ústavu CATRIN. Soud konstatoval, že tyto procesy jsou vnitřní záležitostí univerzity, a nemá tedy žádné pravomoci, jak do nich zasahovat.

Vedení Univerzity Palackého v Olomouci kvituje rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ve věci správní žaloby, kterým byla odmítnuta žaloba v částech týkajících se žalobců Přírodovědecká fakulta UP, Akademický senát PřF UP a děkan PřF UP. Toto rozhodnutí potvrdilo právní názor UP, který byl prezentován již při schvalování Statutu vysokoškolského ústavu v červnu tohoto roku. Rektor UP zároveň doufá, že případné kompetenční a další spory budou napříště řešeny uvnitř univerzity v rámci etablovaných akademických orgánů a procedur.

Akademický senát UP rozhodl na základě svého jednacího řádu potřebnou 3/5 většinou o zřízení CATRIN dne 17. 6. 2020. Děkan PřF ihned po hlasování univerzitních senátorů připustil, že podá proti rozhodnutí správní žalobu. Tu dne 9. 8. 2020 schválil Akademický senát PřF. Právní oddělení Rektorátu UP od počátku upozorňovalo na to, že správní žaloba v tomto ohledu nemá opodstatnění.

 

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci


 

Vyjádření Přírodovědecké fakulty UP k usnesení krajského soudu ve věci správní žaloby naleznete zde.

 

Rekapitulaci událostí ohledně vzniku ústavu CATRIN, které vedly k podání správní žaloby děkanem PřF UP Martinem Kubalou, čtěte zde.