facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Masarykova univerzita podpoří návrat vědkyň z rodičovské dovolené do výzkumu

6. 9. 2018
Masarykova univerzita podpoří návrat vědkyň z rodičovské dovolené do výzkumu

Masarykova univerzita (MU) bude jako jedna z prvních vysokých škol v Česku finančně podporovat návrat vědkyň do výzkumu. V rámci interní soutěže o financování mezioborových projektů prostřednictvím Grantové agentury MU, mohou nově získat více peněz právě výzkumné projekty, ve kterých bude mít klíčovou roli v řešitelském týmu odbornice na rodičovské dovolené nebo ta, která se z ní aktuálně vrací. Univerzita takovému projektu přidá navíc půl milionu korun.

„Chceme zvýšit počet žen, které se věnují vědě. Řada z nich totiž po dokončení doktorského studia ve výzkumu nepokračuje, často právě z důvodů rodičovské dovolené, kdy ztrácejí kontakt s vývojem a špičkami svého oboru. Chtěli bychom matkám usnadnit návrat a pomoci jim znovu nastartovat jejich vlastní samostatnou vědeckou kariéru,“ uvedl rektor MU Mikuláš Bek.

Univerzita pravidelně podporuje mezioborový výzkum částkou až pět milionů korun na dobu tří let. Od letošního podzimu mohou žadatelé dostat dalšího půl milionu korun, pokud zařadí do realizačního týmu projektu vědkyni vracející se z rodičovské dovolené. Ta se musí zásadně podílet na řešení projektu a po celou dobu mít minimálně poloviční úvazek. „Její práce v projektu musí mít takový charakter, který jí nejpozději po jeho dokončení umožní se osamostatnit a pokračovat vědecké kariéře,“ doplnil vedoucí odboru výzkumu Roman Badík.

O dotaci na mezioborové projekty mohou vědci žádat od září. Pokud uspějí, získají finance z Grantové agentury MU na období let 2019 až 2021. Každoročně takto univerzita podpoří čtyři až pět projektů.

Iniciativa Masarykovy univerzity je záslužná také v kontextu výsledků výzkumu pracovních podmínek vědkyň a vědců, který realizovalo Národní kontaktní centrum - gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Ten mimo jiné ukázal, že se vysoký podíl žen na svých pracovištích setkává s negativními postoji k rodičovství. Až třetina žen od svých zaměstnavatelů například slýchá, že by nebylo vhodné mít v dohledné době děti. Podrobně si o výsledcích výzkumu můžete přečíst v novém blogu NKC - gender a věda.

 

Autor: Vědavýzkum.cz

Zdroj: Masarykova univerzita