facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Od začátku roku přibylo jedenáct českých institucí s titulem HR Award

24. 6. 2021
Od začátku roku přibylo jedenáct českých institucí s titulem HR Award

Jsme v polovině roku 2021 a mezinárodním oceněním v oblasti řízení lidských zdrojů HR Excellence in Research se za prvních šest měsíců pyšní už jedenáct českých institucí. Celkově tak tento titul nese 36 tuzemských zástupců.

Ocenění, které uděluje Evropská komise, stvrzuje závazek výzkumných institucí posilovat péči o rozvoj a zlepšování podmínek v oblasti řízení lidských zdrojů v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

HR Award

V únoru a březnu letošního roku ocenění nově získaly brněnské Vysoké učení technickéPrávnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (psali jsme zde). Od té doby přibylo dalších devět českých držitelů HR Award. Konkrétně jde o sedm fakult Masarykovy univerzity, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČRMezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Všechny uvedené instituce jsou zavázány vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání vědců. Oceněná instituce garantuje potenciálním zaměstnancům profesionální, přátelské a na etice i transparentnosti založené pracovní prostředí. HR Award tak může institucím výrazně pomoci při získávání zahraničních expertů, zajistit lepší propojení s organizacemi na mezinárodní úrovni i náskok při žádostech o některé granty.

Už 36 českých zástupců

Aktuálně má HR Award již 36 institucí pocházejících z České republiky. Jejich kompletní seznam najdete zde. Titul HR Excellence in Research Award letos Evropská komise mimo jiné potvrdila i Biologickému centru AV ČR, kterému byl titul udělen už v roce 2019. „Hodnotitelé dospěli k závěru, že provádění akčního plánu je zajištěno důkladným a systematickým způsobem. Vaše organizace postupuje v implementaci vhodných a vylepšených akcí v oblasti kvality, jak je popsáno v jejím akčním plánu,“ uvedla mezinárodní komise hodnotitelů na adresu Biologického centra AV ČR. Hodnotitelé se pochvalně vyjádřili zejména o implementování systému náboru výzkumných pracovníků, ocenili také welcome servis, vlastní dětskou skupinu Biologického centra či zavedení pozice specialisty vzdělávání. A jaké další instituce se pyšní tutilum HR Award? To zjistíte v seznamu všech českých nositelů titulu HR Excellence in Research Award.

6033 bc avcr 15

Přečtěte si více o HR Award v tuzemsku a Evropě v našem nedávném článku a nepřehlédněte také rozhovor věnovaný HR Award s Eliškou Handlířovou z CEITEC.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Evropská komise, Biologické centrum AV ČR

Foto: Biologické centrum AV ČR