facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vláda projednala stanovisko ministerstev ke kontrolnímu závěru NKÚ

12. 12. 2016
Vláda projednala stanovisko ministerstev ke kontrolnímu závěru NKÚ

Vláda projednala stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 15/26, která se zabývala realizací informačních a propagačních aktivit některých operačních programů, včetně OP Výzkum a vývoj pro inovace a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zjištěné nedostatky nemají finanční dosah a budou zohledněny v programovém období 2014-2020.

Cílem Kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) č. 15/26 s názvem „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a propagací operačních programů a projektů realizovaných v programovém období 2007-2013“ bylo prověřit, zda výdaje hrazené v rámci technické pomoci na informační a propagační aktivity byly vynaloženy účelně a hospodárně, v souladu s komunikačními plány, a zda související výběrová řízení proběhla v souladu s platnou legislativou a pravidly příslušných kontrolovaných operačních programů.

Kontrolní akce proběhla od srpna 2015 do ledna 2016. Kontrolovaným obdobím byly roky 2007 až 2014. Nejvyšší kontrolní úřad zjistil pouze nedostatky bez finančního dopadu, a to v oblasti plánování, provádění a řízení informačních a propagačních aktivit.

Vzhledem k tomu, že Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu a stanovisko k němu jsou projednávány v době, kdy kontrolované operační programy jsou těsně před ukončením, a převážnou část kontrolovaných skutečností nelze změnit, zohlední řídicí orgán nápravná opatření ke zjištěním kontrolorů v programovém období 2014-2020.

 

Zdroj: MŠMT