facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Cesta Velké Británie za vědeckou budoucností

14. 7. 2020
Cesta Velké Británie za vědeckou budoucností

Podle nově vydaného dokumentu chce Velká Británie dalšími financemi do výzkumu, vývoje a inovací zajistit budoucí prosperitu země. Investice do vědy by se měly během následujících let vyšplhat až k 2,4 % HDP. Nový vědecký plán usiluje zachovat postavení Velké Británii ve vědě i po brexitu.

uk flag on creased paper 968299

Cíle britské vědy jsou podle nového dokumentu s názvem „UK Research and Development Roadmap“, který tamější vláda vydala na začátku července, skutečně ambiciózní. Britové se chtějí stát vědeckou supervelmocí, investovat do vědy a výzkumu, které mají potenciál přinést společenský a ekonomický rozvoj v dalších dekádách a podpořit budoucnost nejrůznějších průmyslových odvětví.

V březnu britský ministr financí oznámil rekordní nárůst investic do výzkumu a vývoje. To potvrzuje i aktuální dokument. Vláda se zavázala, že začne navyšovat finanční prostředky do vědy, které by v roce 2027 měly dosáhnout 2,4% podílu HDP. „Už v roce 2024 Britové chtějí z veřejného rozpočtu do vědy a výzkumu investovat 22 miliard liber ročně, což je dvojnásobek současného stavu. Tyto prostředky by měly přinést nové produkty, technologie, služby i pracovní místa,“ řekl portálu Vědavýzkum.cz Otakar Fojt, vědecký diplomat britské Science and Innovation Network. Tyto investice jsou jedním z prostředků, kterými se Velká Británie snaží předejít negativním dopadům brexitu na tamější vysoké školy a výzkumné instituce, které z evropských zdrojů získávají značné množství prostředků.

Nový dokument také jasně mluví o dopadech pandemie COVID-19. Podle něj věda v této době nejen prokázala svou klíčovou roli při řešení krize, ale bude rozhodujícím prvkem ekonomické a sociální obnovy po uvolnění ochranných opatření. Nezmiňuje však jenom koronavirus. Jako další klíčové cíle, kterých Britové chtějí do budoucna dosáhnout, dokument jmenuje nulovou produkci uhlíkových emisí, posílení odolnosti vůči změně klimatu, navýšení produktivity v průmyslu i podporu nových technologií, které by měly Britům zlepšit kvalitu života. Dokument zdůrazňuje význam mezinárodní spolupráce ve vědě a vyjadřuje otevřenost Velké Británie pro vědeckou komunitu. Přímo se v něm píše: „Chceme vyslat jednoznačný signál talentovaným lidem po světě: přijďte do Velké Británie a buďte součástí této nové, vzrušující budoucnosti.“

Prohlášení přichází v době, kdy Spojené státy pozastavují víza pro zahraniční výzkumníky. Řada zahraničních vědců ve Velké Británii také s postupujícím brexitem vyjadřovala obavy o dalším setrvání v zemi. Podle nového dokumentu země plánuje vytvořit nový úřad (Office for Talent), který by měl napomáhat vědcům, výzkumníkům a také podnikatelům, inovátorům nebo technikům, kteří se rozhodnou přijet do Velké Británie.

Kromě navýšení investic do výzkumu chce podle dokumentu Velká Británie dále podporovat i riskantní, transformativní výzkum s vysokým potenciálem – především pokud je spojen s možnými aplikacemi. Chce také podporovat otevřené a “diverse“ vědecké prostředí, revidovat způsob hodnocení aplikovaného výzkumu, zkrotit přebujelou byrokracii a zajistit dostatečné institucionální financování, které povede k větší stabilitě.

K dalším plánům patří také založení expertní skupiny zaměřené na otázku inovací, která bude revidovat inovační ekosystém jako celek a zkoumat, jak by ho bylo možné dále posílit. Dokument také explicitně zmiňuje, že bude zcela klíčové podpořit investice ze soukromého sektoru. Velká Británie chce podporovat i nové podnikání a start-upy, které přenášejí výsledky výzkumu přímo do praxe a zajistit, aby měly dostatek investičních příležitostí k dalšímu růstu. S tím se podle dokumentu také pojí vytvoření vhodného legislativního prostředí, které takový růst umožní. I proto bude země v následujících letech usilovat o větší zapojení vědců a výzkumníků do rozhodovacích procesů a podpoří také jejich propojení s lokálními úředníky a politickými zástupci.

Zásadní by měl být také flexibilní a dlouhodobý plán financování jednotlivých vědeckých institucí. Kromě toho by Velká Británie chtěla i nadále podporovat spolupráci nejen s vědecko-inovačními velmocemi, ale i menšími vědecky aktivními zeměmi. Podle dokumentu si Britové chtějí zajistit „férovou a vyváženou dohodu“ s Evropskou unií v oblasti vědecké spolupráce. Rozhovory o účasti Velké Británie v novém evropském rámcovém programu Horizon Europe právě probíhají, jaký bude jejich výsledek prozatím ale není jasné. Dokument uvádí, že pokud se nepodaří dohody dosáhnout, britská vláda je připravena nahradit Horizon Europe ambiciózní alternativou, která zastoupí chybějící evropské finanční zdroje. Britská vláda také plánuje poskytnout prostředky britským vědeckým týmům, aby se mohly účastnit Horizonu Europe jako zástupci třetích zemí.

Celý dokument můžete najít zde. Jedná se o konzultační plán, který přímo vyzývá čtenáře, aby se zúčastnili webového dotazníku, kde mohou odpovědět na klíčové otázky o budoucnosti britské vědy. Možnost odpovědět máte do 12. srpna 2020 na této adrese.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)