facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Seminář k soutěži v programu The Country for the Future

21. 11. 2019
Seminář k soutěži v programu The Country for the Future

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pořádá dne 5. prosince 2019 v Praze seminář, jehož účelem je seznámit potenciální uchazeče o dotaci v 1. veřejné soutěži programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“, s podmínkami soutěže a způsobem podávání žádosti. 

Uchazečem o dotaci v této soutěži může být pouze malý nebo střední podnik. Podrobné informace k vyhlášené soutěži naleznete zde v rubrice Podpora výzkumu, vývoje a inovací.

V průběhu semináře budou prezentovány informace z jednotlivých kapitol zadávací dokumentace, bude stručně představena elektronická přihláška a dále budou zodpovídány dotazy k nejasnostem v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Místem konání je konferenční sál v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1.

Seminář proběhne dne 5. prosince 2019 od 10:00 do 13:00 hod.

Registrovat se můžete zde.

 

Zdroj: MPO