facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Workshop SME Instrument

15. 6. 2018
Workshop SME Instrument

Technologické centrum Akademie věd ČR pořádá workshop na téma SME Instrument – příprava projektové žádosti, který se uskuteční dne 26. června 2018 v Praze.

Workshop je určen ambiciózním podnikům, které plánují předložit svůj návrh projektu do 1. nebo 2. fáze SME Instrumentu. Workshop bude zahrnovat jak přednášky, tak příklady z projektových návrhů. Probrána bude celá struktura návrhu projektu včetně doporučení jaké informace, v jaké formě a rozsahu uvádět, včetně častých chyb. Pracovním jazykem workshopu bude čeština.

Po skončení přednáškové části bude zájemcům umožněno konzultovat projektový záměr individuálně s přednášejícími. Může se jednat jak o stručné základní posouzení záměru, tak i o konzultaci rozpracovaného nebo dříve podaného projektového návrhu. V případě velkého zájmu si vyhrazujeme právo odmítnout některé zájemce a nabídnout jim náhradní termín. Zájemce žádáme, aby svůj zájem nezávazně deklarovali už při registraci na akci.

Workshop pro MSP je bez vložného, je však nutné se zaregistrovat prostřednictvím online formuláře nejpozději do 22.6.2018 (12.00 hod.). Registrace bude otevřena pouze do naplnění kapacity a bude zájemcům potvrzena.

Seminář se bude konat dne 26. června 2018 od 10 hodin (registrace od 9.30) v konferenčním sále Vltava Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

Program a registrační formulář naleznete zde.

 

Zdroj: TC AV ČR