facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Workshop: SME Instrument - příprava projektové žádosti

28. 10. 2018
Workshop: SME Instrument - příprava projektové žádosti

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 15. listopadu 2018 od 10 hodin workshop určený podnikům, které plánují předložit svůj projekt do 1. nebo 2. fáze programu SME Instrument. V rámci workshopu bude možné konzultovat vlastní projektový záměr s přednášejícími.

Workshop je určen ambiciózním podnikům, které plánují předložit svůj návrh projektu do 1. nebo 2. fáze SME Instrumentu. Workshop bude zahrnovat jak přednášky, tak příklady z projektových návrhů. Bude probrána celá struktura návrhu projektu včetně doporučení, jaké informace, v jaké formě a rozsahu uvádět, včetně častých chyb. Pracovním jazykem semináře bude čeština. Podrobný program naleznete zde.

Po skončení přednáškové části bude zájemcům umožněno konzultovat projektový záměr individuálně s přednášejícími. Může se jednat jak o stručné základní posouzení záměru, tak i o konzultaci rozpracovaného nebo dříve podaného projektového návrhu. V případě velkého zájmu si vyhrazujeme právo odmítnout některé zájemce a nabídnout jim náhradní termín. Zájemce žádáme, aby svůj zájem nezávazně deklarovali už při registraci na akci.

Akce se koná v rámci vzdělávacího kurzu „Jak na Horizont 2020?“ Celý kurz je zaměřen na psaní projektových návrhů. Cyklus sestává ze samostatných modulů a zájemci je mohou volně kombinovat podle úrovně svých znalostí a potřeb. Kurz je otevřen všem zájemcům o předmětnou problematiku, probíhá formou interaktivních seminářů. Workshop pro MSP je zde uveden jako Modul 4.

Workshop pro MSP je bez vložného, je však nutné se zaregistrovat prostřednictvím tohoto odkazu nejpozději do 13.11.2018. Registrace bude otevřena pouze do naplnění kapacity a bude zájemcům potvrzena. V případě velkého zájmu dá pořadatel přednost novým účastníkům a podnikům s vlastním návrhem.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR