facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví pořádá dne 23. června odborný seminář „Podpora exportu a růstu firem s využitím práv průmyslového vlastnictví“.

11. 4. 2017

ÚPV

Ve dnech 22. - 27. května 2017 se na desítkách míst České republiky uskuteční Týden inovací 2017 s cílem seznámit firmy, města a také širší veřejnosti s nejnovějšími světovými trendy na poli inovací a moderních technologií.

9. 4. 2017

ELAI

Úřad průmyslového vlastnictví dne 3. 4. 2017 spustil novou aplikaci pro elektronické podávání přihlášek a následných podání (žádostí). Aplikace přináší značné zvýšení komfortu při práci s formuláři a celou řadu užitečných funkcí. V této souvislosti pořádá ÚPV praktický seminář zaměřený na seznámení se s novou aplikací.

8. 4. 2017

ÚPV

Společnost alevia pořádá v termínu 29. - 31. srpna 2017 tradiční letní školu, tentokrát na téma Rok po novele - výzvy pro veřejné vysoké školy v roce 2017. Registrace již byla zahájena, počet míst je omezen.

7. 4. 2017

alevia

Dovolujeme si Vás pozvat na závěrečné školení příjemců institucionální podpory týkající se oblasti ukončování nevýzkumných iniciativ financovaných z fondu pro bilaterální spolupráci v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09.

6. 4. 2017

MŠMT

Sdružení OK4Inovace si vás dovoluje pozvat na rychloseznamku pro inovace a navázání výzkumné spolupráce, propojující firmy a univerzity i další výzkumné instituce orientované na oborové oblasti, která se bude konat v úterý 25. dubna 2017 od 13 hodin v Olomouci.

6. 4. 2017

OK4Inovace

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání pořádá dne 4. 5. 2017 v Českých Budějovicích workshop zaměřený na prezentační a komunikační dovednosti určený především akademickým pracovníkům a projektovým manažerům.

5. 4. 2017

JAIP

Ve dnech 24. a 25. května 2017 se bude v Praze konat největší festival virtuální a rozšiřené reality ve Střední Evropě. Praha se tak stane srdcem virtuálního světa a místem setkání odborníků i fanoušků virtuální a rozšířené reality.

4. 4. 2017

Agentura CzechInvest

Technologická agentura ČR pořádá seminář k 1. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogramu 2.

4. 4. 2017

TA ČR

Dvoudenní workshop (MODUL 3) s názvem Duševní vlastnictví a jeho ochrana I. se koná v Pardubicích 13. a 14. 6. 2017 v rámci komplexního dvouletého vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který pořádá společnost alevia ve spolupráci se svými partnery.

4. 4. 2017

alevia