facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Umělá inteligence, internet věcí, automaticky řízená auta a jak se vydělává na Internetu či online hrách a sociálních sítích, o tom všem bude již druhý ročník festivalu startupů Festup, který se koná 4. října na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

2. 10. 2017

ICUK

Výzkumné centrum CEITEC VUT umožní v pátek 6. 10. v rámci Noci vědců 2017 návštěvníkům nahlédnout do laboratoří čistších než operační sál. Budou si moci vyzkoušet obléknout laboratorní skafandr či otestovat svou zručnost ve speciálním rukavicovém boxu a provést další experimenty.

1. 10. 2017

CEITEC VUT

Ve dnech 13.-14. listopadu 2017 se v Praze uskuteční seminář pořádaný European Patent Institute (epi) ze série Life of a patent. Seminář je určen především patentovým zástupcům a patentovým odborníkům pracujícím v průmyslu.

30. 9. 2017

EPI

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně srdečně zve na Den klastrů ve Zlínském kraji.

29. 9. 2017

NCA

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá ve spolupráci s Fenomén značky z.s., Českým svazem vynálezců a zlepšovatelů a Audit Profesional dne 18. 10. 2017 seminář: Ochrana nápadu a značek, aneb jak vydělat a neprodělat.

29. 9. 2017

ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá Informační den pro malé a střední podniky (MSP), v rámci kterého proběhne seminář Duševní vlastnictví v malých a středních podnicích.

25. 9. 2017

ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem pořádá seminář zaměřený na základní informace o ochraně práv na označení pro podnikatele, studenty i širší veřejnost.

25. 9. 2017

ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na podrobné seznámení s celosvětovou patentovou databází Evropského patentového úřadu Espacenet.

25. 9. 2017

ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání základních informací o označení původu a zeměpisných označení.

25. 9. 2017

ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na podrobné seznámení s databázemi Patentscope, USPTO a Google Search.

25. 9. 2017

ÚPV