facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Technologie Austenitemeter a SURface Univerzity Palackého zabodovaly v Třinci na světové výstavě vynálezů a patentů Invent Arena. Prezentovalo se na ní 135 vynálezů a patentů od čtyř stovek vynálezců a inovátorů z 22 zemí.

3. 7. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci

V rámci pravidelného seriálu o otázkách průmyslových práv a licencí se tentokrát věnujeme přihlašování vynálezu do zahraničí. To je možné provádět jak národní cestou, tak podáním evropské či mezinárodní patentové přihlášky. Vždy je třeba provést mezinárodní patentovou rešerši.

1. 7. 2018

David Karabec

V rámci seriálu o otázkách průmyslových práv a licencí tentokrát představujeme patentové úřady a organizace. Kromě českého Úřadu průmyslového vlastnictví se věnujeme také dalším organizacím, které zajišťují ochranu duševního vlastnictví na mezinárodní úrovni.

24. 6. 2018

David Karabec

Ve dnech 2. a 3. července 2018 se ve španělském Alicante uskuteční workshop k právům duševního vlastnictví nazvaný Ideas Powered Youth Workshop 2018. Přihlašování je možné pouze do pátku 15. června.

13. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Úřad průmyslového vlastnictví udělil Fakultě strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem evropský patent na vynález nové hliníkové slitiny, určené zejména na výrobu odlitků segmentů forem pro lisování pneumatik, a na způsob tepelného zpracování odlitků segmentů forem.

12. 5. 2018

UJEP

Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Českým sdružením pro značkové výrobky zvou na odborný seminář na téma "Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice".

19. 4. 2018

ÚPV

V reakci na velkou poptávku po školení v oblasti duševního vlastnictví (IP) s ohledem na podnikání, organizuje European IPR Helpdesk a Evropská patentová akademie (EPA) putovní školení IPforBusiness, které zahrnuje 12 akcí ve 12 různých zemích Evropy. V ČR se uskuteční v pátek 8. června 2018 v Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV)

9. 4. 2018

ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá dne 15. května 2018 seminář k problematice evropského patentového práva. Zaměří se na odporová řízení proti evropským patentům, judikaturu týkající se patentových sporů a dotkne se i problematiky jednotného evropského patentu.

31. 3. 2018

ÚPV

V dalším díle seriálu o otázkách průmyslových práv a licencí se budeme zabývat tématem průmyslových vzorů. Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, které spočívají zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení.

30. 3. 2018

David Karabec

Úřad průmyslového vlastnictví, Ministerstvo kultury ČR a Evropský úřad pro duševní vlastnictví vás při příležitosti Světového dne duševního vlastnictví srdečně zvou na seminář, který se uskuteční dne 19. dubna 2018 od 9:30 hod. v Kongresovém sále ÚPV.

29. 3. 2018

Úřad průmyslového vlastnictví