facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Českým sdružením pro značkové výrobky zvou na odborný seminář na téma "Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice".

19. 4. 2018

ÚPV

V reakci na velkou poptávku po školení v oblasti duševního vlastnictví (IP) s ohledem na podnikání, organizuje European IPR Helpdesk a Evropská patentová akademie (EPA) putovní školení IPforBusiness, které zahrnuje 12 akcí ve 12 různých zemích Evropy. V ČR se uskuteční v pátek 8. června 2018 v Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV)

9. 4. 2018

ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá dne 15. května 2018 seminář k problematice evropského patentového práva. Zaměří se na odporová řízení proti evropským patentům, judikaturu týkající se patentových sporů a dotkne se i problematiky jednotného evropského patentu.

31. 3. 2018

ÚPV

V dalším díle seriálu o otázkách průmyslových práv a licencí se budeme zabývat tématem průmyslových vzorů. Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, které spočívají zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení.

30. 3. 2018

David Karabec

Úřad průmyslového vlastnictví, Ministerstvo kultury ČR a Evropský úřad pro duševní vlastnictví vás při příležitosti Světového dne duševního vlastnictví srdečně zvou na seminář, který se uskuteční dne 19. dubna 2018 od 9:30 hod. v Kongresovém sále ÚPV.

29. 3. 2018

Úřad průmyslového vlastnictví

V rámci doprovodného programu Veletrhu Věda Výzkum Inovace v Brně pořádá Úřad průmyslového vlastnictví seminář o průmyslových právech, službách Úřadu a novinkách v oboru průmyslového vlastnictví v Evropské unii. Bezplatný seminář se uskuteční 17. 5. 2018.

23. 3. 2018

ÚPV

Institut celoživotního vzdělávání Vysokého učení technického v Brně (ICV VUT) pořádá ve dnech 6. 4. 2018 a 15. 5. 2018 kurz Duševního vlastnictví v akademické praxi, který je určen především začínajícím akademickým pracovníkům, doktorským studentům, ale i zaměstnancům děkanátů a všem zájemcům o problematiku ochrany duševního vlastnictví.

21. 3. 2018

VUT v Brně

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Úřad evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) pořádají dne 22. března 2018 seminář s názvem Reforma známkového práva - zápisná způsobilost nových druhů ochranných známek.

17. 3. 2018

Úřad průmyslového vlastnictví

Podle nové výroční zprávy Evropského patentového úřadu stoupl počet patentových přihlášek na historické maximum. Mohou za to především přihlášky podávané čínskými a americkými firmami. Nejvíce patentových přihlášek podal v loňském roce čínský gigant Huawei.

14. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

V dalším díle seriálu k otázkám průmyslových práv a licencí se budeme zabývat tématem ochranných známek. Jde o označení, které za způsobilých podmínek, odlišuje službu či výrobek od ostatních. Jako takové mohou být chráněny zákonem.

8. 3. 2018

David Karabec