facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dvanáctá výzva v programu Eurostars

15. 4. 2019
Dvanáctá výzva v programu Eurostars

V programu Eurostars určeném pro malé a střední podniky, které provádějí vlastní činnost v oblasti výzkumu a vývoje, byla otevřena již dvanáctá výzva. Projekty lze podávat do 12. září 2019.

Eurostars je evropský program výzkumu a vývoje, který malým a středním podnikům poskytuje možnost spolufinancování výzkumných projektů z rozpočtu Evropského společenství. Cílem programu je podpora vývoje inovativních produktů a jejich pronikání na trh a také podpora mezinárodní spolupráce.

Jedná se o podporu založenou na pravidlech programu EUREKA a Horizontu 2020. Financování projektů v programu Eurostars, do něhož je zapojeno celkem 36 zemí, probíhá společně z národních prostředků a z rozpočtu H2020.

Řešitelský subjekt musí mít ve své činností výzkum a vývoj, který zaujímá nejméně 10 % ročního obratu, nebo nejméně 10 % zaměstnanců, kteří se zabývají výzkumem a vývojem.

Podrobné informace naleznete na webu https://www.eurostars-eureka.eu/ a na stránkách národního koordinátora programu EUREKA/Eurostars v ČR, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT