facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Nové výzvy v mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji

2. 11. 2018
Nové výzvy v mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dvě nové výzvy pro podávání návrhů projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER-EXCELLENCE. Další výzva k zapojení českých vědců do evropské mnohostranné spolupráce COST končí 17. 12. 2018. V rámci česko-izraelské spolupráce lze žádat do konce ledna 2019.

Lhůta pro podávání návrhů projektů ve třetí veřejné soutěži v podprogramu INTER-COST je stanovena od 2. 11. 2018 do 17. 12. 2018. Podrobnosti o výzvě naleznete zde. Jak vyplynulo z analýzy, česká účast v programu COST je poměrně vysoká. Čeští vědečtí pracovníci jsou za poslední tři roky zastoupeni ve více než 70 % všech Akcí COST a za období 2012-2017 participovali v celkem 2058 koordinovaných výzkumných projektech. Na podporu české účasti již byly vydány téměř 4 miliony eur.

V rámci podprogramu INTER-ACTION byla vyhlášena výzva VES19IZRAEL pro podávání projektů mezinárodní bilaterální česko-izraelské spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 11. 2018 do 31. 1. 2019. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3 roky, po dohodě s izraelskou stranou bude podpořeno maximálně 6 projektů. Podrobnosti a zadávací dokumentaci naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT