facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Otevřené příležitosti k financování výzkumu a vývoje

11. 5. 2020
Otevřené příležitosti k financování výzkumu a vývoje

V současné době probíhá příjem žádostí do celé řady domácích programů na podporu aktivit ve výzkumu a vývoji. Některé z nich jsou přímo zaměřeny na řešení mimořádné situace související s pandemií koronaviru, u některých dalších došlo v souvislosti s ní ke změně podmínek, navýšení alokace nebo posunu termínů. Přinášíme výběr těch nejzajímavějších.

peníze

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila mimořádnou čtvrtou veřejnou soutěž v programu ÉTA na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, která je zaměřena na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejména v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19. Soutěžní lhůta probíhá od 30. 4. do 15. 6. 2020 a alokace výzvy je 100 milionů Kč.

Ve stejný den zahájila TA ČR příjem žádostí i do třetí veřejné soutěže v programu TREND Ministerstva průmyslu a obchodu, konkrétně v Podprogramu 1 – Technologičtí lídři. Ten podpoří podniky v zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe či rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

V dalším programu MPO – TRIO je možné do 30. června 2020 podávat žádosti o navýšení objemu podpory a rozšíření řešení stávajících projektů zaměřené na boj proti COVID-19 či obdobné budoucí zdravotní hrozby, snížení jejích následků či ke zlepšení prevence.

Přehled výzev Technologické agentury ČR zaměřených na podporu boje proti COVID-19 naleznete zde.

Další výzva zaměřená na krizové řízení s ohledem na epidemiologické hrozby je již čtvrtá veřejná soutěž v Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra. Soutěž probíhá od 30. dubna do 12. června 2020 a ucházet se mohou jak podniky všech velikostí, tak výzkumné organizace.

Také rezort zemědělství spustil výzvu ve svém programu aplikovaného výzkumu ZEMĚ, který má v letech 2017 – 2025 rozpočet přesahující 3,6 miliardy Kč. Výzkumné organizace mohou do 17. června 2020 podávat žádosti o pětileté projekty, očekávaná průměrná výše podpory na jeden projekt je 20 milionů Kč.

V rámci mezinárodní spolupráce Grantové agentury ČR (GA ČR) mohou výzkumné organizace od 30. 4. 2020 podávat přihlášky také do výzvy švýcarské agentury SNSF na podporu základního výzkumu zaměřeného na COVID-19. Projekty jsou hodnoceny na principu Lead Agency a to ve zrychleném procesu již od vyhlášení výzvy. Obdobná mezinárodní spolupráce na projektech zaměřených na současnou pandemii je možná i v programu rakouské agentury FWF Urgent Funding SARS-CoV-2. Návrhy projektů jsou přijímány od 6. 4. až do 30. 9. 2020.

Nejpozději do 30. září přijímá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy návrhy na udělení Ceny ministra školství za mimořádné výsledky ve výzkumu za rok 2019. Cena až 500 tisíc Kč se uděluje za mimořádné výsledky dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejichž uplatnění neuplynulo více než pět let. Návrh předkládá statutární orgán nebo zástupce příjemce této podpory.

Pro další informace o grantových příležitostech sledujte rubriku Granty a dotace a také sekci Aktuality na hlavní stránce našeho portálu.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)