facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

„Houstone, máme problém“ stojí na tričku s logem NASA, které má na sobě Václav Lazar, doktorand z Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství. Teď by měl spíš hlásit: „Houstone, máme projekt!“. Se svým týmem totiž uspěl v interní grantové soutěži VUT určené pro Ph.D. studenty a díky finanční podpoře může následující dva roky pracovat na vývoji malého satelitu třídy CubeSat.

15. 4. 2021

VUT v Brně

Největší státem pořádaný hackathon v dějinách České republiky, více než dvě stovky vzájemně propojených firem, přes 15 tisíc zodpovězených dotazů na lince 1212 nebo zmapování českých výrobců zdravotnických a osobních ochranných prostředků včetně jejich výrobních kapacit. To jsou jen některé výsledky a úspěchy agentury CzechInvest v roce 2020.

11. 4. 2021

CzechInvest

Vlámské strategické výzkumné centrum pro zpracovatelský průmysl Flanders Make vyhlásilo 25 otevřených výzev s termínem pro podání projektů do 16.dubna 2021.

7. 4. 2021

Eva Kordová a Jana Gyűreová

Agentura CzechInvest v letošním roce spustí dlouho připravovaný projekt Technologická inkubace. Na svém zasedání o tom rozhodla vláda. Projekt s rozpočtem jedna miliarda korun v sobě propojí zájmy státu, byznysu a akademické sféry.

1. 4. 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nové kontakty a zkušenosti, zpětná vazba od odborníků, 50 tisíc korun do startu podnikání, sleva 50 procent na roční pronájem kanceláře a konzultace mentorů i externích partnerů zdarma. To jsou odměny a výhody, které čekají na letošního vítěze Podnikavé hlavy.

27. 3. 2021

Univerzita Palackého v Olomouci

Když se řekne nano, velká část Liberečanů a lidí z širšího okolí je okamžitě v obraze. Nanotechnologie mají v regionu zvučné jméno i takřka dvacet let poté, co tým profesora Oldřicha Jirsáka na Technické univerzitě objevil způsob jejich průmyslové výroby. Světový patent se v kraji nerodí každý den. 

16. 3. 2021

1012plus

V České republice dosud nebyl stanoven způsob, jak spočítat potenciál designu na mikroekonomické úrovni. Eva Šviráková z Fakulty multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně navrhla novou metodiku podobnou deskové hře s názvem Design Value Algorithm. Respondent má možnost  zjistit, jak efektivně ve své firmě investuje do oblasti designu.

13. 3. 2021

Vědavýzkum.cz

Kreativní vouchery pro výzkumné organizace dokáží zlepšit publicitu i spolupráci s průmyslem ve Středočeském kraji. Žádat o ně je možné až do 30. června 2021. Finanční podpora Kreativního voucheru pokrývá 95 % z celkově uznatelných nákladů. Příjemce spolufinancuje 5 %. 

11. 3. 2021

Středočeské inovační centrum

V minulém roce Národní centrum průmyslu 4.0 a státní Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest zahájily sérii workshopů na různá témata Průmyslu 4.0 pod názvem "ROADSHOW: DIGITALIZACE MSP". V letošním roce budou organizátoři v pořadech pokračovat a přinesou vám zajímavé diskuze na další témata, která se dotýkají digitalizace výroby podle principů Průmyslu 4.0.

27. 2. 2021

Národní centrum Průmyslu 4.0

Sdružení CESNET se v rámci svého členství v asociaci EOSC, evropského cloudu pro otevřenou vědu, zapojilo do řady mezinárodních projektů. Jedním z nich je úsilí o vytvoření otevřené vědecké infrastruktury datových úložišť Science Mesh pro sdílení a neomezenou práci s vědeckými daty v evropském prostředí.

22. 2. 2021

CESNET