facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Doktorandi dostali od státu přidáno. Stipendia se zvýší o polovinu

3. 2. 2018
Doktorandi dostali od státu přidáno. Stipendia se zvýší o polovinu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo rozpis rozpočtu pro vysoké školy na rok 2018, z něhož je patrný zejména nárůst částky určené na stipendia studentů doktorských studijních programů o více než 400 milionů korun. Podle původního návrhu přitom doktorandi měli dostat navíc až jednu miliardu.

Oproti minulému roku se celková částka ze státního rozpočtu určená na doktorandská stipendia navýšila o 41,7 %. V souvislosti s tím došlo také k navýšení roční částky poskytované státem na stipendium v doktorském studiu o polovinu, tedy z 90 tisíc na 135 tisíc korun.

Ohledně výše rozpočtu pro vysoké školy se v loňském roce vedla vášnivá debata. Rozhořčení nad financováním vysokého školství vyjadřovali zástupci České konference rektorů (ČKR), sami doktorandi i řada vědců a politiků. Na začátku září dokonce rektoři vyhlásili protestní Týden pro vzdělanost, který měl na podfinancování vysokého školství upozornit.

Zvýšení částky určené na doktorandská stipendia bylo jedním z hlavních požadavků akademické obce. Podle původního návrhu měl být rozpočet pro vysoké školy v roce 2018 navýšen o 4,5 miliardy korun, přičemž jedna miliarda měla jít právě na stipendia. Počítalo se tak s jejich zdvojnásobením ze 7,5 tisíce na 15 tisíc Kč měsíčně. Nakonec však dostaly vysoké školy přidáno pouze tři miliardy.

Názor na financování doktorandských stipendií dlouhodobě není ani mezi akademiky zcela jednotný. Podívejte se na závěrypřenos z loňské konference KRECon 2017: Mladá věda ještě žije, která se podmínkami doktorandů zabývala podrobně. Také si můžete přečíst komentář Jiřího Nantla či rozhovor s Jaroslavem Millerem.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT