facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jan Konvalinka: Neumím si představit lepší využití prostředků než v programu Primus

12. 11. 2020
Jan Konvalinka: Neumím si představit lepší využití prostředků než v programu Primus

Díky programu Primus získaly desítky skvělých mladých lidí z domova i ze zahraničí šanci na vytvoření vlastní výzkumné skupiny na Univerzitě Karlově. Prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka v rozhovoru mluví o přínosech programu Primus i o jeho perspektivě do budoucna. 

Konvalinka1 foto L. Wišniewski

Proč Univerzita Karlova vytvořila program Primus?

Primus je start-up program pro mladé vědecké pracovníky, aby si mohli založit vlastní nezávislé vědecké skupiny na UK. Je zacílen především na mladší kolegy z ciziny, vědce mimo UK nebo naše vlastní absolventy či vědce, kteří se chtějí vrátit nebo se nedávno vrátili z dlouhodobé vědecké stáže v zahraničí. Dlouhodobě se totiž ukazuje, že právě období po postdoktorální stáži v zahraničí je kritické pro úspěch ve vědecké kariéře. Nesmírně důležitá je možnost založit si vlastní skupinu a získat akademickou svobodu na několik let, během kterých je možno si poměrně svobodně vyzkoušet odvážné vědecké hypotézy. Dalším z dlouhodobých cílů programu Primus je zvýšit úspěšnost Univerzity Karlovy v získávání mezinárodních grantů (například grant Evropské výzkumné rady ERC).

Jak Univerzita Karlova generuje finanční prostředky na udělení dvaceti start-up grantů ročně?

Jedná se o 90 milionů Kč ročně, které získáváme rozhodnutím rektora a Akademického senátu UK z institucionálních prostředků na vědu (prostředky pro dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, DKRVO). Neumím si představit jejich lepší využití.

Jakou máte dosavadní zkušenost s Programem Primus?

Myslím, že můžeme být velmi spokojeni. Držitelům grantu Primus se daří získávat další mezinárodní granty. V life sciences jsme získali dva ERC Starting Granty: Matyáš Fendrych (2018 PřF) a Filip Kolář (2019 PřF), jeden EMBO Installation Grant: Peter Dráber (2019 1.LF) a jeden švýcarský grant PROMYS Promotion of Young Scientists in Eastern Europe: Zuzana Musilová (2016 PřF). V soutěži GAČR JUNIOR STAR čerstvě zabodoval Robert Tropek (PřF). Nositelé projektu Primus získávají i prestižní granty soukromých nadací.

Konvalinka2 foto L. Wišniewski

Jaký má Primus přínos pro Univerzitu Karlovu?

Nejde jen o prostředky z ERC a dalších grantů, které jsme i díky projektům PRIMUS získali; na prvním místě jde o desítky skvělých mladých lidí z domova i ze zahraničí, kteří získali šanci na vytvoření vlastní skupiny a významně ovlivňují vnitřní prostředí na svých fakultách.

Jaká je dlouhodobá perspektiva programu Primus, bude program pokračovat? Pokud ano, tak v jaké podobě?

Rozhodně chceme v programu pokračovat. Budeme se ještě více soustředit na příchod mladých vědců ze zahraničí a pomáhat fakultám v tom, aby cizince co nejrychleji zařadily do svého akademického společenství.

 

Děkujeme za rozhovor

Foto: Luboš Wišniewski, Univerzita Karlova

 

Rozhovor vznikl jako součást seriálu o financování vědecké kariéry v life science v České republice. prvním díle jsme se věnovali školákům a středoškolákům, ve druhém díle jsme se zaměřili na bakalářské a magisterské studenty, ve třetím na PhD studenty, ve čtvrtém na juniorské postdoky a v pátém na seniorní postdoky. V rámci seriálu vznikly také další rozhovory, o svých zkušenostech se studiem v zahraničí mluvila Kateřina Vacková, Jan Blaha nebo Eva Brichtová. O zážitky ze zahraniční stáže se podělila Šárka BoháčováZdeněk Farka promluvil o tom, jak si ještě jako PhD student žádal o svůj vlastní grant, a Iva Mozgová se podělila o své zkušenosti se stipendiem EMBO Postdoctoral Fellowship, které získala během svého PhD studia. O stipendiu Humboldt Research Fellowship promluvila jeho držitelka Hana Macíčková Cachová. Lenka Gahurová zase promluvila o MSCA Individual Fellowship.

 

Na seriálu se podílejí:

Pavla Růžková, Botanický ústav AV ČR, Pavla. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ladislav Čoček, Masarykova univerzita, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Michal Hojdekr, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tomáš Mozga, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Veronika Palečková, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Martina Pokorná, CEITEC MU, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Hana Štěpánková, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jakub Zeman, Masarykova univerzita, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Jan Konvalinka

Je prorektorem pro vědeckou činnost na Univerzitě Karlově. Působí na Přírodovědecké fakultě UK a pracuje také v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, kde se soustředí na výzkum proteinů viru HIV a na výzkum neuropeptidů a nádorových antigenů prostaty.

Program Primus

Velkou výhodou programu Primus je předvídatelnost, pravidelnost, dlouhodobá stabilita podmínek, v předstihu dostupný harmonogram a vysoký počet každoročně udělovaných grantů. Žadatelem může být vědec do 8 let od získání PhD s mezinárodní zkušeností a excelentními výsledky. Grant ve výši až 4 mil. Kč ročně se uděluje na 3 roky s možností prodloužení o další 2 roky. Šesté kolo soutěže bude zveřejněno na začátku ledna 2021 s uzávěrkou žádostí v dubnu 2021. Uspěje kolem 20-25 žadatelů, výsledky hodnocení projektů budou známy do konce června 2021. V prvních pěti letech (2016-2020) udělila 112 grantů, z toho 54 grantů v life sciences a chemii. 

Seznam podpořených projektů z programu Primus v letech 2016, 2017, 2018, 20192020.