facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...
Podcasty

Podcasty

podcasty z oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zobrazit položky...

I ve ztížených podmínkách funguje evropská síť inovačních agentur TAFTIE velmi dobře a průběžně si její členové vyměňují informace o svém fungování a dobré praxi. Pandemie koronaviru ukázala, že i přes často rigidní právní rámec dokážou agentury najít řešení a podpořit nadějné projekty.

20. 5. 2020

Technologická agentura ČR

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá dne 28. května 2020 online interaktivní seminář k národní databázi ochranných známek s názvem Databáze TMView.

20. 5. 2020

Úřad průmyslového vlastnictví

Evropská komise spustila novou platformu Evropského výzkumného prostoru (ERA) “ERA corona platform”, která bude jednotným kontaktním místem informujícím o možnostech financování výzkumu v boji s COVID-19 v EU i členských státech.

20. 5. 2020

Technologické centrum AV ČR

Extreme Light Infrastructure (ELI) je o krok blíže k oficiálnímu založení mezinárodní organizace ERIC (European Research Infrastructure Consortium) poté, co Česká republika, Maďarsko, Itálie a Litva oficiálně požádaly Evropskou komisi o ustavení této mezinárodní organizace. Očekává se také zapojení Velké Británie v roli tzv. „zakládajícího pozorovatele“.

19. 5. 2020

ELI Beamlines

Symbolem koronavirové doby v Česku se staly roušky. Lidé se ve velkém pustili do jejich šití, české aktivity si všímala i zahraniční média. Rouškami to začínalo, pokračovalo respirátory, maskami, ventilátory, nebo třeba robotem Pipeťákem, který v Nemocnici Na Bulovce pomáhal s testováním odebraných vzorků na koronavirus.

19. 5. 2020
Jan Žižka
Array
(
)

„Snažím se lépe porozumět interakci mezi imunitním a nervovým systémem,“ říká v rozhovoru pro iForum neuroimunolog Pavel Hanč, který aktuálně působí jako postdoktorand na Harvard Medical School.

19. 5. 2020

Univerzita Karlova

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v pátek 15. května 2020 vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-COST, jehož cílem je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST.

19. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá dne 22. května 2020 online seminář s názvem Národní databáze ochranných známek.

19. 5. 2020

Úřad průmyslového vlastnictví

Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR zve na on-line vědecké sympozium Iniciativy Model antiCOVID19, které se uskuteční v úterý 19. května 2020.

18. 5. 2020

IDEA

Téma plagiátorství v české vědě opět rozvířilo veřejnou diskusi. Důvodem je zveřejněná zpráva Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze k etickým prohřeškům historika Martina Kováře. Podle ní se Kovář neetického jednání nedopustil. Nový vývoj této kauzy naznačuje problémy v obecné rovině diskuse o plagiátorství.

18. 5. 2020

Vědavýzkum.cz