facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...
Podcasty

Podcasty

podcasty z oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zobrazit položky...

Senát Parlamentu ČR minulý týden projednával ve svých výborech novelu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Novela byla schválena Poslaneckou sněmovnou ve zkráceném režimu 28. 6. 2017.

17. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

Akademičtí administrátoři vyrazili na prázdniny, když do jejich e-mailových schránek dorazily dvě důležité výzvy z Úřady vlády. Výzva k předkládání vybraných výsledků výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) do Hodnocení 2017 vyvolala pozdvižení. Nepotkal jsem akademika, který by chápal která bije.

17. 7. 2017
Daniel Münich
Array
(
)

CEITEC Masarykova univerzita znovu otevře své laboratoře veřejnosti. Přijďte se podívat, co se děje za zdmi špičkového evropského centra vědy, které sídlí právě v Brně.

16. 7. 2017

CEITEC MU

Evropský patentový úřad pořádá Cenu Evropský vynálezce 2018, přihlášky je možné podávat do 16. října 2017. Přihlášen může být kdokoliv, kdo získal patent na Evropském patentovém úřadě (EPO).

16. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

Jedním z nevyhnutelných důsledků Brexitu je také odchod Velké Británie z Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). Britská vláda včera uveřejnila dokument, ve kterém se hlásí k zodpovědnosti a nadále počítá s pokračováním spolupráce se společenstvím.

15. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

V neděli 16. července 2017 uplyne pět let od úmrtí jednoho z nejznámějších českých vědců Antonína Holého. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) v pondělí opět otevře veřejnosti jeho zrekonstruovanou historickou pracovnu.

15. 7. 2017

ÚOCHB AV ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 30. 6. výzvu č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Nyní zveřejnilo aktualizovanou verzi výzvy, která prodlužuje maximální délku trvání projektu z původních 36 měsíců na 51 měsíců.

14. 7. 2017

MŠMT

Před Českou republikou stojí velká výzva a úkol zároveň. Po roce 2020 se dá očekávat snížení dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Ačkoli v tuzemsku peníze z těchto zdrojů přispěly zejména k odstranění dluhů při budování například dopravní infrastruktury, jejich nezanedbatelná část šla zejména od roku 2011 na podporu výzkumu a inovací.

14. 7. 2017
Martin Bunček
Array
(
)

Zavedený program na podporu podnikání GREEN LIGHT prochází změnami. Po čtyřech letech fungování se nově zaměří také na úplné podnikatelské nováčky a v rámci přípravného programu Start umožní rozjezd jejich businessu od úplných základů.

14. 7. 2017

VŠB-TUO

Agentura pro podnikání a inovace (API) vydala výroční zprávu za první půl rok svého fungování. Zpráva poskytuje detailní přehled uskutečněných programů, výzev, podaných projektů a alokovaných financí.

13. 7. 2017

Vědavýzkum.cz