facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Archiv článků

Archiv článků

Podřazené kategorie

Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Zobrazit položky...
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Zobrazit položky...
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Zobrazit položky...
Transfer znalostí a spolupráce

Transfer znalostí a spolupráce

příklady úspěšného transferu, spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou

Zobrazit položky...
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Zobrazit položky...
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Zobrazit položky...
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Zobrazit položky...
Z domova

Z domova

ostatní zajímavosti z domova, výzkumná centra, vysoké školství

Zobrazit položky...
Podcasty

Podcasty

podcasty z oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zobrazit položky...

Čína, Singapur, Hong Kong, Jižní Korea a Japonsko. To jsou země, v nichž najdeme ty nejlepší vysoké školy v Asii. Vyplývá to alespoň z aktuálního žebříčku THE Asia University Rankings 2020. Loňské první místo obhájila Tsinghua University.

6. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

K poznání archeologie už nemusíte jen listovat v těžkých knihách a chodit do muzeí. Díky novému pojetí správy a prezentace českého historického dědictví ji můžete pozorovat přímo z pohodlí domova – od počítače. Umožňuje to digitální výzkumná infrastruktura Archeologický informační systém České republiky (AIS CR), která souhrnně zpracovává a zpřístupňuje výsledky terénních výzkumů a dává je k dispozici veřejnosti.

6. 6. 2020
Akademie věd ČR
Array
(
)

Evropská rada pro inovace (EIC) vyhlásil pilotní výzvu s názvem “EIC Scalator Pilot” s financováním ve výši 1,5 milionu EUR, která má řešit potřeby příjemců s potenciálem stát se světovými lídry v oblasti špičkových technologií.

5. 6. 2020

Technologické centrum AV ČR

Pro komunikaci ve 21. století již nestačí, aby vědec vydal pouze článek v některém z uzavřených časopisů, za standardní se považuje zveřejnit také data, metadata a další potřebné informace. Open Science představuje nový moderní způsob, jak dělat výzkum a otevřít přístup k výzkumným výsledkům i datům prostřednictvím nových digitálních technologií a nástrojů, které vedou k posílení vědecké spolupráce.

5. 6. 2020

Eva Hnátková

Prvního června byl vyhlášen druhý ročník celonárodní studentské soutěže Czech Envi Thesis. Ta napříč vysokými školami v Česku vybírá nejlepší bakalářské či diplomové práce v oblasti životního prostředí. Přihlásit se je možné až do 30. září 2020. Portál Vědavýzkum.cz je letos mediálním partnerem soutěže.

5. 6. 2020

UJEP

Centrum transferu technologií VŠB-TUO ve spolupráci s JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. pořádá on-line seminář „Co, kdy a kde patentovat“, který se uskuteční 16. 6. 2020 od 9:00 hod.

5. 6. 2020

VŠB-TUO

Ve vedení Univerzity Hradec Králové (UHK) bude následující čtyři roky stát staronový rektor Kamil Kuča. Jmenovací dekret obdržel od ministra Roberta Plagy ve středu 3. června 2020. Zaměří se na péči o zaměstnance univerzity a její infrastrukturní rozvoj.

4. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

V tomto stručném zamyšlení se hodlám věnovat dvěma nešvarům při výkladu pravidel veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, se kterými jsem se nedávno setkal, a které dle mého názoru vycházejí z neznalosti základních principů práva Evropské unie (EU).

4. 6. 2020

Matej Kliman

Poradní skupina pro gender ve výzkumu a inovacích (SWG GRI) Výboru pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC), jejíž předsedkyní je vedoucí Národního kontaktního centra – gender a věda Marcela Linková, minulý týden zveřejnila poziční dokument o doporučeních pro budoucnost rovnosti žen a mužů v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

4. 6. 2020

Technologická agentura ČR a Ministerstvo obrany společně připravují nový program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro obranný průmysl.

4. 6. 2020

Technologická agentura ČR