facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská komise bude schvalovat ustavení nového konsorcia INFRAFRONTIER ERIC

3. 7. 2022
Evropská komise bude schvalovat ustavení nového konsorcia INFRAFRONTIER ERIC

Dne 24. června 2022 byla Německem z pozice designovaného hostitelského státu statutárního sídla konsorcia INFRAFRONTIER ERIC předložena a Evropské komisi adresovaná tzv. step 2 aplikace o ustanovení konsorcia INFRAFRONTIER ERIC.

Evropská výzkumná infrastruktura INFRAFRONTIER

Podstatou evropské výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER (European Research Infrastructure for the Generation, Phenotyping, Archiving and Distribution of Model Mammalian Genomes) je provozovat síť pracovišť, která působí v oblasti funkční genomiky myší, čímž významně přispívá ke studiu a výzkumu lidských onemocnění.

Zároveň se podílí na vytváření standardů pro systémovou fenotypizaci myších modelůarchivaci a distribuci myších mutantů v Evropě. Poskytuje přístup k myším modelům, datům, vědeckým platformám a službám ke studiu funkční role genomu v lidském zdraví a nemocech. Podílí se na archivaci a distribuci vědecky cenných myších kmenů prostřednictvím EMMA (European Mouse Mutant Archive).

Provádí přitom i systémovou analýzu interakcí genotyp-fenotyp pomocí špičkových analytických a diagnostických metod v tzv. myších klinikách. Evropská výzkumná infrastruktura INFRAFRONTIER byla zařazena do Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury v roce 2008 a její český národní uzel CCP (České centrum pro fenogenomiku) je zařazen na Cestovní mapě velkých výzkumných infrastruktur ČR.

20220701Infrafrontier2

Preklinické testy: segmentace zubů v rámci myší lebky, μCT, detekce bioluminiscence in vivo

Mise konsorcia INFRAFRONTIER ERIC bude spočívat v řízení evropské výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER. Evropská komise nyní žádost a návrh stanov INFRAFRONTIER ERIC přezkoumá a v časovém horizontu do 6 kalendářních měsíců by měla právnickou osobu INFRAFRONTIER ERIC ustavit. Konsorcium INFRAFRONTIER ERIC umožní svým členům řídit jednotlivé národní pilíře evropské výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER na společné právní bázi a prezentovat je jejich uživatelské komunitě jako integrovanou mezinárodní organizaci. ČR se k žádosti o ustavení konsorcia INFRAFRONTIER ERIC připojila jako jeden z celkem 4 zakladatelských států společně s Finskem, Francií a již zmiňovaným Německem.

20220701Infrafrontier1

České centrum pro fenogenomiku

České centrum pro fenogenomiku

České centrum pro fenogenomiku (CCP) nabízí prostřednictvím mezinárodní spolupráce v rámci evropské výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER biomedicínské komunitě otevřený přístup k rozsáhlému portfoliu unikátního a komplexního vědeckého servisu. CCP se soustředí na tři klíčové oblasti. Tou první je editace genomu, a to zejména u laboratorních hlodavců, která se provádí pomocí programovatelných nukleáz (např. CRISPR/Cas9). V této oblasti patří CCP ke světové špičce a nabízeného servisu využívá řada výzkumných pracovníků prakticky z celého světa, pro které CCP vytváří zvířecí modely sloužící pro výzkum lidských chorob.

Druhým expertním celkem CCP je fenotypizace, tzn., komplexní charakterizace organismu u geneticky pozměněného modelu za účelem odhalení funkce studovaného genu, který nese informativní mutaci. CCP je schopno zmapovat všechny hlavní fyziologické systémy a odhalit, kde a jak gen působí. Jelikož CCP pracuje v úzké spolupráci s partnery z mezinárodních konsorcií, jsou všechny tyto postupy a technologie standardizovány, což je zárukou reproducibility výsledků. CCP vyvíjí nejen nové technologie pro editaci genomu a charakterizaci fyziologických funkcí, avšak poskytuje taktéž servis pro farmakokinetiku a toxikologii sloužící výzkumu nových léků pro akademickou nebo komerční sféru, což reprezentuje preklinický výzkum představující třetí oblast činností CCP.

Do této oblasti patří i technologie PDX (Patient-Derived Tumour Xenograft), jež studuje vývoj lidských rakovinových nádorů implantovaných do myších modelů a možnosti jejich terapie využívající personalizovaný medicínský přístup. Zaměření CCP tak překlenuje celou řadu vědeckých oblastí od genetiky a molekulární biologie, přes fyziologické obory a biochemii, až po technologické disciplíny zahrnující hmotnostní spektrometrii.

20220701Infrafrontier3

Biochemické analýzy

Zapojení ČR do konsorcia INFRAFRONTIER ERIC

ČR bude do konsorcia INFRAFRONTIER ERIC zapojena prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a českého národního uzlu CCP provozovaného Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. MŠMT je poskytovatelem účelové podpory na velkou výzkumnou infrastrukturu CCP, která v roce 2022 činí 89 mil. Kč.

20220701Infrafrontier4

Obrazový výstup z výpočetní tomografie

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy