facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva na nominace kandidátů do vědecké rady ERC

23. 7. 2020
Výzva na nominace kandidátů do vědecké rady ERC

Nezávislý identifikační výbor zřízený Evropskou komisí hledá potenciální kandidáty na členství ve vědecké radě Evropské výzkumné rady (ERC). Nominace jsou přijímány do 30. září 2020.

Vědecká rada ERC je 21 členný orgán v čele s předsedou. Rada je zodpovědná za strategické směřování Evropské výzkumné rady a tvoří ji významné vědecké osobnosti. Členové vědecké rady jsou jmenováni na čtyřleté funkční období, které lze jednou prodloužit. Od roku 2015 má v Radě svého teprve druhého zástupce také Česká republika, je jím Tomáš Jungwirth, který nyní pokračuje ve druhém funkčním období.

Členy vědecké rady ERC jmenuje na základě doporučení identifikačního výboru. Výbor nyní přímo žádá hlavní reprezentativní organizace evropské výzkumné obce prostřednictvím konzultačních dopisů o nominace vhodných kandidátů. Vítá ale i nominace jiných organizací zastupujících evropský výzkum.

„ERC se stala hybnou silou pro excelentní výzkum, v neposlední řadě proto, že její vědecká rada je složena z nejvýznamnějších evropských vědců. Těším se na nové kandidáty nominované na tato prominentní místa, a to s ohledem na excelenci a vědecké pokrytí potřebné ve vědecké radě a rovnováhu z hlediska pohlaví a geografie. Máme mnoho vynikajících výzkumných pracovníků ve všech částech Evropy, což by se mělo odrazit i v nominacích,“ řekla Mariya Gabriel, komisařka pro výzkum, inovace, kulturu, vzdělání a mládež.

Více informací, včetně návodu jak nominovat, najdete zde a zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA) 

Zdroj: Evropská komise